Praktijk Psycho-Sociale-Begeleiding Gedeelde Zorg

Putstraat 54
6361 DK
Nuth
Sinds 2007
 • geestelijk begeleider
 • vanuit een zeer ruim levensbeschouwelijk kader
 • voor mensen met bestaansvragen
 • een geduldige, begrijpende gesprekspartner
 • op zoek naar meer inzicht in het innerlijk leven
 • van meditatieve oefeningen uit spirituele tradities tot oefeningen verbindend communiceren
045-5680846
06-15485137
e-mail
website
Hans Habets

Bedrijfsinfo

Fijn dat u tijd neemt om kennis te maken met Gedeelde zorg
Gids op het pad van levensvragen.
Mijn praktijk kan een gids zijn op een pad dat u alleen misschien moeilijk te belopen vindt.

Lid: NVPA: voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten
VGVZ : vereniging voor geestelijk verzorgers.
Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
_______________________________

Dit doet Gedeelde Zorg
U kunt terecht voor begeleiding bij o.a. :

 • angst en onzekerheid
 • stress en burn-out
 • somberheid en depressie
 • relatie- en gezinsproblemen
 • mantelzorg
 • levens- en zingevingsvragen
 • palliatieve zorg
 • vragen rond levensbeëindiging
 • rouw en verlies


Werkwijze
Uitgangspunt in mijn werk is aandacht en respect voor uw vragen, gevoelens en behoeftes rondom leven, dood, innerlijke bloei, levenskunst, religie, spiritualiteit en identiteit. Daarover gaan wij in gesprek, waarbij er alle ruimte is voor uw innerlijke wereld.

In één of meer vertrouwelijke gesprekken onderzoeken we de vragen en gevoelens die in uw leven een belangrijke, toonaangevende rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan (onbenoembaar) verdriet, vragen naar de zin van het bestaan, mooie en/of verwarrende spirituele ervaringen of een verlangen naar verbondenheid. Wij kijken naar de uitwerking in uw leven en zoeken naar manieren om daar zo vrij en evenwichtig mogelijk in te staan.

Als u wilt weten of mijn werkwijze bij u past, dan kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Op basis van dit gesprek kijken wij gezamenlijk of ik iets voor u kan betekenen.
--------------------------------------------------

Het Gesprek
Het leven is zelden alleen gemakkelijk, gelukkig en vanzelfsprekend. Omgaan met verlies, tegenslagen of alleen zijn gaat niet altijd vanzelf.
Het kan fijn zijn om te praten met iemand die daar echt de tijd voor neemt, aandachtig naar uw verhaal luistert en helpt verhelderen waar het om gaat.

U kunt contact opnemen met mij als u:

 • een ingrijpende ervaring heeft meegemaakt en hierover wilt praten.
 • behoefte heeft aan een pas op de plaats, herbezinning op uw leven.
 • wel eens een gesprek wilt over wat u bezig houdt in het leven, ook al redt u zich uitstekend.
 • behoefte heeft om met iemand te praten over de naderende voltooiing van uw leven.
 • graag meer betrokken wilt zijn bij de samenleving, bij anderen, maar u weet niet hoe dat aan te pakken.
   

  Palliatieve begeleiding
  Wat als u hoort dat u uitbehandeld bent? Bewust of onbewust gaat u zich dan voorbereiden op de dood. Levensvragen dringen zich op. U gaat de keuzes die u in uw leven hebt gemaakt opnieuw wegen. Er kan sprake zijn van spijt over bepaald gedrag, wroeging over gemiste kansen – allerlei facetten uit het leven kunnen in de laatste periode weer boven komen.

  Behalve het verleden, kan ook de toekomst zorgen baren. Zeker als u dierbaren moet achterlaten voor wie u zich verantwoordelijk voelt. Hoe gaat het verder met de kinderen? Redt uw partner het?

  In zo'n situatie zijn zingevingsvragen onontkoombaar. Aandacht voor die spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze vragen van patiënten en hun naasten is dan ook een elementair onderdeel van palliatieve zorg. Ik bied begeleiding in de voorlaatste maar ook in de allerlaatste levensfase. In de praktijk betekent dat vooral luisteren naar het levensverhaal, helpen opmaken van de levensbalans, praten over de levensbeschouwelijke vragen die spelen, bij een eventuele levensbeëindiging of over de visie op het leven na de dood. Ook het praten over geloofstwijfel of geloofsverdieping kan onderdeel zijn van de spirituele zorgverlening.

  Ook het afscheid nemen, het loslaten van het leven komt aan bod.
  Naast de begeleiding van degene die gaat sterven, bied ik ondersteuning aan nabestaanden.

Detail info