Bär Software

Dr. Nolenslaan 70
Sittard
Sinds 1988
  • adres: Dr. Nolenslaan 157 te Sittard
  • psycho-diagnostiek
  • breed in de organisatie in te invoeren
  • met een minimale tijdinvestering en een lage foutenmarge
  • uitdrukkelijk een ‘paper &pencil'-programma
06-14144983
e-mail
website
Ben Vaessen

Bedrijfsinfo


Historie van het Roermond Score Programma
De eerste versie van het Roermond Score Programma (RSP) verscheen in 1988. Het destijds door Harry Bär ontwikkelde programma ontstond uit diverse eerdere scoringsprogramma's die hij oorspronkelijk als ingenieur samen met zijn vrouw, psycholoog, ontwikkelde in opdracht van een GGZ instelling in Roermond. De eenvoud van de bediening en de tijd die met het programma bespaard werd zorgde ervoor dat er een grote interesse ontstond in RSP en dus werd het programma in een samenwerkingsverband van software ontwikkelaars en psychologen uit ontwikkeld tot de huidige vorm met daarin meer dan 250 tests. Inmiddels maken tientallen GGZ instellingen gebruik van het systeem.

In 2017 heeft Ben Vaessen het bedrijf Bär Software BV overgenomen. Ben Vaessen heeft een vergelijkbare achtergrond als Harry Bär en deelt zijn filosofie over het programma. Een aanvullende meerwaarde van de overname bestaat uit een koppeling met het platform van Metrisquare BV: een bedrijf dat Ben Vaessen in 2008 opgericht heeft en dat eveneens gespecialiseerd is in psychodiagnostiek.

Filosofie
Het Roermond's Scoreprogramma is ontwikkeld door en voor psychologen, in samenwerking met een professioneel software-bureau. Het is geen softwareprogramma in de stricte zin van het woord, maar een Microsoft Excel Spreadsheet waarin data verwerkt worden. Het RSP is ontstaan en ontwikkeld in de praktijk van de ambulante hulpverlening binnen een RIAGG/GGZ-instelling, een Ziekenhuis of Verstandelijk Gehandicapten zorg, met een hoge werkdruk en weinig tijd voor het scoren van testen. Binnen een dergelijke werkomgeving ligt de nadruk meer op behandeling en minder op testdiagnostiek.

Het RSP is ontwikkeld om psycho-diagnostiek breed in de organisatie te kunnen invoeren met een minimale tijdinvestering, een lage foutenmarge en een maximum aan gebruiksvriendelijkheid. Tevens werd het van belang geacht dat ook beginnende psycho-diagnostici zich in korte tijd op een betrouwbare wijze een breed scala aan testen eigen kunnen maken. Daartoe zijn, naast de meetpretentie per test – waar mogelijk – ook cut-off scores, ranges, standaard deviaties, conclusies en andere kenniselementen opgenomen in de print-out van de diverse testen, zodat interpretatiefouten zo veel mogelijk vermeden worden.

Het RSP is uitdrukkelijk een ‘paper &pencil'-programma; d.w.z. dat cliënten de originele testformulieren handmatig invullen, waardoor de auteursrechten op de gangbare wijze worden afgedragen. Daardoor kan het programma zonder de zgn. ‘dongles' werken. De scores worden handmatig ingevoerd, hetgeen met enige oefening slechts enkele minuten tijd per test in beslag neemt. De bediening is eenvoudig en kan – na een korte instructie – door een gebruiker met minimale computerkennis, uitgevoerd worden. Het programma bewerkt de ingevoerde scores, voert berekeningen uit en geeft een goed verzorgde en compacte uitdraai met gedetailleerde item-informatie en – waar mogelijk en zinvol – een visuele presentatie d.m.v. een grafiek. Hierdoor wordt interpretatie van de scores sterk vereenvoudigd.

De testen die zijn opgenomen in het programma zijn gekozen vanuit het perspectief van de klinische praktijk, met testen voor intelligentie-, ontwikkelings-, persoonlijkheids- en gedragsonderzoek. Ook neuropsychologische screeningstesten zijn opgenomen; daardoor is het programma ook geschikt voor gebruik bij Ouderen en op Klinische Psychologie-afdelingen van een ziekenhuis.

Doordat het programma ook een statistische module kent, wordt het doen van statistiek, zoals effect-onderzoeken of validatie van normgroepen erg eenvoudig. Met RSP kunnen dergelijke onderzoeken over afdelingen en zelfs over instituten heen gedaan worden.
_____________________________