LogopediePraktijk Jongen-Salden

Aan de Platz 29
6451 MZ
Schinveld
  • voor jong en oud
  • specialistische logopedische zorg
  • met de hoogst haalbare kwaliteit
  • ruim 40 jaar ervaring
  • spraak, taal, stem, lezen/spellen en afwijkend mondgedrag
  • lid van de NVLF
06-44137880
e-mail
website
Marjo en Vivian Jongen

Bedrijfsinfo

Logopediepraktijk Jongen-Salden

Al sinds de oprichting in september 2006 betekent kwaliteit voor ons, dat wij onze logopedische kennis zo overdragen dat ieder kind/volwassene er optimaal gebruik van kan maken. Ieder mens is anders waardoor iedere behandeling anders is. Door onze enthousiaste en persoonlijke manier van behandelen, raken mensen beter gemotiveerd. Mede door uiteenlopende gevolgde cursussen zijn wij goede allround logopedisten. We werken volgens de principes van "Methodisch Logopedisch Handelen" en "Best practice".

We zijn lid van de NVLF en we werken sinds 2014 volgens de afspraken die gemaakt zijn betreffende Kwaliteitstoets logopedie.

Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en 'paideia'. 'Logos' staat voor het gesproken woord en 'paideia' staat voor opleiden, opvoeden, leren. Logopedie betekent dus 'opvoeden, leren om het gesproken woord goed te beheersen'.

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie. In onze praktijk kunt u terecht voor hulp wanneer uw kind, uzelf of iemand uit uw directe omgeving stoornissen heeft op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, slikken, lezen en spelling. De hulp van de logopedist kan bestaan uit het afnemen van een onderzoek, het behandelen van een stoornis, maar ook uit het geven van adviezen/voorlichting en het begeleiden van familieleden, verzorgers en/of leerkrachten.
_______________________

Logopedie voor kinderen
Praten is voor een kind een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Logopedie kan zinvol zijn voor kinderen van alle leeftijden; van baby's tot jong volwassenen.

Onze aanpak bij logopedie voor kinderen is speels en kindgericht.
Wij zorgen voor afwisseling en aantrekkelijke werkvormen en materialen. Door deze werkwijze komen kinderen graag naar de logopedische behandeling.
__________________________

Logopedie voor volwassenen
Logopedie gaat over communicatie tussen mensen. Hiermee bedoelen wij het ingewikkelde samenspel van horen, verstaan, begrijpen, denken en spreken. Soms ontstaan er problemen op dit gebied, al dan niet door een lichamelijke oorzaak.

Bij volwassenen stemmen wij onze aanpak zoveel mogelijk af op het dagelijks leven, het (toekomstige) beroep en op de mogelijkheden en interesses van de volwassen cliënt. Hierbij werken we op basis van gelijkwaardigheid en samenspraak.
__________________________

Onze Logopedisten
Logopediepraktijk Jongen-Salden is er voor jong en oud, waar met een enthousiast team op professionele wijze algemene en specialistische logopedische zorg met de hoogst haalbare kwaliteit wordt geboden.

Wil je meer weten over logopedie bij de Logopediepraktijk Jongen-Salden? Neem gerust contact op met een van onze logopedisten. We zijn graag bereid je vragen persoonlijk te beantwoorden.

Logopediepraktijk Jongen-Salden groeit! Ons team is uitgebreid met Celine Engelen-Wetzels in de functie van allround logopedist.

In het doorlopende tevredenheidsonderzoek is Logopediepraktijk Jongen-Salden over het jaar 2018 door de cliënten gemiddeld met een 9,3 beoordeeld!
_____________________________

Specialisaties

OROMYOFUNCTIONELE THERAPIE (OMFT)
Oromyofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Dit verstoorde evenwicht kan ontstaan door bijvoorbeeld: duim-, vinger- of speenzuigen, open mondgedrag, slikken met de tong tussen de tanden/kiezen en slissen of lispelen. Door deze verkeerde mondgewoonten kan de kaak- en/of gebitsstand veranderen.

Met deze therapie worden de verkeerde mondgewoonten aangepakt en het evenwicht van de spieren in het mondgebied wordt hersteld. Hierdoor verbetert de articulatie en de stand van de tanden in de mond. Na logopedische behandelingen vinden er geen gebitsverschuivingen meer plaats .

De oromyofunctionele therapie is intensief en relatief kortdurend en zorgt met concrete oefeningen en herhaalde metingen voor een snelle en blijvende verbetering van de mondgewoonten. Na afloop van de behandeling vinden er gedurende langere tijd controle-afspraken plaats. De logopedische behandelingen vinden plaats na verwijzing van en in overleg met tandarts en/of orthodontist.
__________________________

LAX VOX
Bij Lax Vox therapie wordt gebruik gemaakt van een slangetje en een flesje water. De therapie is makkelijk te volgen en aan te leren. Het helpt bij de meeste stemstoornissen zoals stembandknobbels en -poliepen, psychogene stemstoornissen en stembandverlammingen. Ook is het een goede methode als warming-up en cooling down voor professionele stemgebruikers.

Detail info

Openingstijden

De praktijk is elke werkdag geopend van 08:00-19:00 uur

Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen.