Logopediepraktijk Canisius

Hoofdstraat 32-b
6436 CE
Amstenrade
Sinds 2000
  • een echte allround praktijk
  • communicatiestoornissen
  • met betrekking tot taal, spraak, gehoor en/of slikken
  • zonder verwijsbrief van een arts
  • alle logopedisten zijn DTL getraind
  • lid van de beroepsvereniging NVLF
046-4234524
e-mail
website
Lisette Canisius

Bedrijfsinfo

Logopedische Stoornissen

1. Stem/ademhaling:
• stemproblemen
• beroepssprekers en zangers
• ademproblemen (bv. hyperventilatie, COPD)

2. Taal:
Volwassenen met taalproblemen na hersenletsel.
Kinderen met problemen op het gebied van:

• taalbegrip
• zinsbouw
• woordenschat (actief en passief)
• taalgebruik (pragmatiek)

3. Spraak en vloeiendheid:
• vertraagde spraakontwikkeling
• verbale apraxie
• verbale ontwikkelingsdyspraxie
• nasaliteitsproblemen
• aangezichtsverlamming
• slissen, lispelen
• vloeiendheidsstoornissen en spraakproblemen na bijvoorbeeld een CVA

4. Gehoor:
• auditief geheugen
• auditieve functies (discriminatie, synthese, analyse)
• problemen met de leesvoorwaarden
• problemen met lezen/spelling ten gevolge van auditieve moeilijkheden of taalproblemen
• begeleiding van slechthorende en dove mensen
• begeleiding na plaatsing van een CI (cochleair implantaat)

5. Communicatie:
Kinderen en volwassenen met specifieke stoornissen of handicaps zoals bv. autisme, pdd-nos en een verstandelijke beperking.
De logopedist is gespecialiseerd in communicatievorm, -inhoud en -functie.

• de vorm: foto's, picto's, gebaren, gesproken taal enz.
• de functie: waarom wil het kind communiceren, om iets op te merken, om iets te vragen enz.
• de inhoud: wat wil het kind opmerken, vragen enz.

6. Mondmotorische problemen /eet - en drinkproblemen: Voorbeelden hiervan zijn:
• verkeerde mondgewoonten: bv. duimzuigen, vingerzuigen, open mondgedrag, verkeerde tongpositie in rust of tijdens slikken
• onvoldoende mondmotoriek
• eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen
• volwassenen met slikproblemen: bv. bij de ziekte van Parkinson, M.S., A.L.S., herstel na hersenletsel

Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Logopedie is dan direct toegankelijk. Wat er precies verandert, wordt hierna uitgelegd.

Afspreken zonder verwijsbrief
U kunt zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).
Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

Detail info