Take your time-out

Groot-Haasdal 25
6333 AV
Schimmert
Sinds 2006
 • praktijk voor vaktherapie
 • voor jong, wat ouder en volwassenen
 • vaktherapieën
 • gezinsbegeleiding
 • trainingen
 • maatwerk projecten
06-39431478 (secretariaat)
06-22368603 (inhoudelijk)
e-mail
website

Bedrijfsinfo

‘Sterker worden door doen en ervaren'
Iedereen heeft wel iets waar hij of zij niet goed in is. Dat is heel gewoon. Maar het wordt een probleem als het je in de weg staat om een fijn leven te leiden. Het is onze passie om met iedereen die dat nodig heeft een manier te vinden om om te gaan met de dingen die het leven ingewikkeld maken. We gaan samen op zoek naar jouw nieuwe mogelijkheden.
Bij Take your time out leer je niet door te zitten en luisteren. Wij vinden dat je het beste leert door dingen te doen en te ervaren. Wij leren je nieuwe vaardigheden toe te passen in je dagelijks leven, zodat je er ook echt wat aan hebt.
Bij Take your time out is er plaats voor iedereen, voor jong, wat ouder en volwassenen.

VISIE
In onze praktijk behandelen wij mensen die hulp nodig hebben of gewoon een steuntje in de rug. Het is niet altijd even gemakkelijk om hulp te vragen. Af en toe is het lastig om op een ontspannen en positieve manier met jezelf en de mensen om je heen om te gaan.
Je zou willen dat je dit op een andere manier zou kunnen doen. Soms heb je hulp nodig om dat te bereiken. Wij kijken graag samen met jou wat Take your Time out voor jou kan betekenen.
Wij geven iedereen de persoonlijke aandacht en zorg die jou helpt om je doel te bereiken.
_____________________________

Voorbeelden van situaties waarvoor wij hulp bieden:

 • agressief gedrag
 • sterk teruggetrokken gedrag
 • Faalangst
 • moeilijke contact name met leeftijdsgenoten en/of volwassenen
 • negatief zelfbeeld
 • onverwerkte traumatische ervaringen
 • weinig lichaamsbesef
 • plotseling veranderd gedrag
 • gespannenheid
 • ADHD
 • autisme spectrum stoornis
 • adoptie
 • pleegkinderen
 • hechtingsproblematiek


Een passende therapie, voor degene die ondersteuning nodig heeft, is misschien niet genoeg. We bieden ook gezinsbegeleiding en diverse trainingen.
_________________________________

Onze praktijk
In onze praktijk behandelen wij mensen die hulp nodig hebben of gewoon een steuntje in de rug. Het is niet altijd even gemakkelijk om hulp te vragen. Af en toe is het lastig om op een ontspannen en positieve manier met jezelf en de mensen om je heen om te gaan.
Je zou willen dat je dit op een andere manier zou kunnen doen. Soms heb je hulp nodig om dat te bereiken. Wij kijken graag samen met jou wat Take your Time out voor jou kan betekenen.
Wij geven iedereen de persoonlijke aandacht en zorg die jou helpt om je doel te bereiken.
________________________________

De werkwijze

Stap 1 Contact
Als het voor jullie goed voelt kun je contact met ons opnemen via mail of een telefoontje. We maken dan een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Deze afspraak kan op de praktijk maar we komen ook aan huis.

Stap 2 Intakegesprek
De intake is een algemene kennismaking, waarbij we elkaar meestal ontmoeten in een gymzaal. We vertellen jullie in algemene termen wat de Vaktherapie inhoudt en welke vormen van Vaktherapie er binnen Take your Time Out zijn. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar welke therapie jullie kind het meest aanspreekt.
We praten eerst met het kind, daarna met de ouders. We nodigen het kind ook uit om samen met ons iets te doen in de gymzaal.
Als het kind en jullie als ouders samen besluiten met ons te willen samenwerken en wij denken dat we iets voor jullie kunnen betekenen vullen jullie een inschrijfformulier en een toestemmingsformulier. Dan gaan we de volgende fase in.
Het kan zijn dat we jullie vragen contact op te nemen met  de gemeente en/of de huisarts als jullie nog geen verwijzing hebben. Maar het kan ook zijn dat jullie alleen nog aan de verwijzer door hoeven te geven dat jullie met ons verder willen.
Dan streven we ernaar dat de juiste therapeut zo snel mogelijk contact opneemt voor een persoonlijke kennismaking. Deze therapeut zal ook met het kind aan de slag gaan.
Helaas hebben we wel te maken met een wachtlijst.

Stap 3 Kennismaking
Nadat we voor uw kind de juiste therapeut hebben gevonden, is het tijd om kennis te maken met elkaar.
Tijdens dit gesprek besteden we aandacht aan alle voorwaarden om de therapie succesvol te laten verlopen. We kijken naar: ruimte/locatie, beschikbare tijd, frequentie, contact met betrokken partijen. De therapeut is hierin flexibel en luistert vooral naar de wensen van het kind. Wanneer dit allemaal is afgestemd, gaan we starten met de kennismakingsperiode
In deze fase gaan we samen een 1 gezin 1 plan (1g1p) schrijven. Dit hebben wij nodig voor de vergoeding van de gemeente voor het traject dat we met het kind en/of gezin gaan doen. Tevens maken wij gebruik van een toestemmingsformulier in het kader van de privacy wetgeving.

Kennismakingsperiode/observatieperiode
In de kennismakingsperiode ligt de focus op het veilig voelen bij de therapeut. Therapeut en kind leren elkaar kennen en gedurende gemiddeld 6 tot 8 weken wordt er gewerkt aan de basis van een therapeutische vertrouwensrelatie. Ook wordt er door de therapeut gekeken naar al dan niet mediumspecifieke behandeldoelen die evt. leidend zijn in de rest van de behandeling.
Het medium leent zich ervoor om het kind vanuit een ander perspectief (blanco) te observeren en de therapeut neemt deze informatie mee in het opstellen van een passend en individueel behandelplan

Observatie gesprek
Op het moment dat de therapeut voldoende informatie heeft verzameld en een beeld heeft van het kind en de relevante behandeldoelen, volgt een gesprek met ouder(s) of verzorger(s).
Er wordt besproken welke behandeldoelen er gesteld kunnen worden. In overleg met alle betrokkenen stelt de therapeut een behandelplan op en plant een moment om e.e.a. te evalueren. Daarna start de kernfase.

Stap 4 Kernfase
De kernfase is de behandelfase. De behandeling wordt verdeeld in tijdsvakken. Elke periode wordt besproken en geëvalueerd, met een verslag en gesprek.
Iedere keer wordt besproken of er nog veranderingen en vooruitgang te zien zijn en of we verdergaan. Ook het integreren van het veranderde gedrag naar thuis, school, werk, vrienden e.d. wordt meegenomen en besproken. Misschien is er in de omgeving (wonen, school, werk of hobby) behoefte aan wat meer duidelijkheid, handvaten of adviezen rond de behandeling en hoe hiermee om te gaan.

Stap 5 Eindfase
Op het moment dat de behandeldoelen bereikt zijn, gaat de eindfase in. In deze fase is het belangrijk dat de bereikte doelen ook daadwerkelijk vastgehouden worden en tot iets van zichzelf gemaakt worden. De therapie zal langzaam minder vaak plaatsvinden en ik zal afstand gaan nemen en de cliënt de ruimte geven om weer zonder de therapie verder te gaan.
Er vindt een afsluitend gesprek plaats en er komt een eindverslag over het verloop van de therapie.
____________________________

De kosten

Kosten & vergoedingen
Sinds 2015 hebben wij een samenwerkingscontract met vrijwel alle Limburgse gemeenten voor jeugdzorg, individueel en voor de groep.

Voor meer informatie over de vergoedingen kun je contact met ons opnemen.
Wij zijn aangesloten bij de vakvereniging en hebben een AGB-code.
_____________________________

HET AANBOD
Voor meer info kijk op de website

Vaktherapieën

 • Psycho Motorische Therapie
 • Groepstherapie
 • Dans- en bewegingstherapie
 • Muziek therapie
 • Drama therapie
 • Creatieve therapie
   

Gezinsbegeleiding

 • Gezinsbegeleiding
 • Gezins psycho motorische therapie
   

Trainingen

 • Brussentraining autisme
 • Brussenclub
   

Maatwerk project

 • Teamtraject
 • Anti pest training voor scholen

Openingstijden

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur op:

Secretariaat: 06-39431478
Zorg inhoudelijk: 06-22368603