Care 4 Kidz

Klein-Haasdal 67
6333 AJ
Schimmert
Sinds 2007
  • begeleiding van kinderen, jeugdigen en jong-volwassenen
  • met een psychiatrische problematiek
  • zoals autisme, gedragsstoornissen
  • adhd en hechtingsproblematiek
  • snelle en persoonlijke begeleiding
  • sinds 2007 actief
045-4040504
e-mail
website
Desiree Solberg & Guido Smaniotto

Bedrijfsinfo

Care4kidz is een zorgaanbieder die begeleiding en behandeling biedt aan kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische problematiek al dan niet in ontwikkeling en hun ouders/ verzorgers. Vanuit het perspectief van het kind kijken we hoe de kwaliteit van het leven verbeterd kan worden. Ons doel is om het kind en/of de jongere met zijn gezin of steunsysteem zelf de regie over het leven te kunnen laten voeren. Hierbij is ons uitgangspunt om samen te werken aan een passend en haalbaar herstel.

Care4kidz is ervan overtuigd dat ambulante/ outreachende begeleiding en behandeling van het kind/jongere en zijn gezin dicht bij huis het meest effectief is. Echt ambulant werken betekent dat "helpers" (hulpverlening, behandelaren, begeleiders, docenten) alles op alles zetten om ieder in zijn eigen omgeving te laten herstellen, omdat ze dan zoveel mogelijk mee kunnen blijven doen met de mensen en de activiteiten die zij belangrijk en waardevol vinden. Herstel heeft de beste kans van slagen als de gezonde delen van iemands leven intact blijven terwijl de kwetsbaarheden of ongezonde delen (en dus ook kwetsbaarheden) met hulp daarin kunnen integreren.

Care4Kidz biedt zowel individuele als ook groepsbegeleiding en -behandeling, zoveel mogelijk outreachend, daar waar nodig aanvullend op locatie (Schimmert, Geleen, Beekdaelen). Ook is er aanbod m.b.t. de combinatie zorg en onderwijs, dat zich uitstrekt over begeleiding en behandeling. Naast ambulante schoolbegeleiding en het vlottrekken van de schoolse ontwikkeling als onderdeel van de ambulante (outreachende) behandeling is er de Deeltijdbehandeling IZEO en de Deeltijdbegeleiding Next Level, waarbij het doel is om kinderen en jongeren met psychische/psychiatrische problematiek zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen, ook in hun schoolse/didactische ontwikkeling, middels een integraal aanbod. 

Detail info