De Marehof

Mareweg 25
6333 BR
Schimmert
  • een mooie buitenplaats met sfeervolle binnenruimte
  • bijzondere dagbesteding voor unieke mensen!
  • met een duidelijk dagritme
  • persoonlijke zorg in kleine groepen
  • afgestemd op mogelijkheden en talenten
06-21518623
e-mail
website
Natashja Hoynck

Bedrijfsinfo

We hebben levendige groepen met een grote diversiteit waarin jongeren, volwassenen en senioren samen deelnemen.

Wij bieden sociale en arbeidsactivering voor mensen met verschillende vragen en beperkingen zoals een autisme spectrum stoornis, persoonlijkheidsproblematiek en PTSS; vaak in combinatie met verslavingen, (licht) verstandelijke beperking en we zijn een plek voor senioren met (vroege) dementie.

We leggen de focus op de gezonde kant van de mens en doen dat in een prikkelarme omgeving. Ieder neemt op eigen wijze en naar vermogen deel aan de verschillende activiteiten. De dag-structuur en de toegankelijke ambachtelijke en creatieve processen zowel in de tuin als in de keuken en de werkplaats, geven vertrouwen en stimuleren mensen tot eigen initiatief.

Allen komen op De Marehof bijeen, werken samen en dragen zorg voor elkaar. Dat geeft een familiegevoel, omdat mensen zich realiseren dat ze voor elkaar van betekenis zijn.

De begeleiding is persoonlijk gericht en indien nodig intensief. In de groepen van 12 tot 15 deelnemers zijn drie professionele medewerkers aanwezig en daarnaast werken er nog vrijwilligers op De Marehof .

Detail info

Openingstijden

De dagbesteding is op maandag, woensdag & vrijdag geopend