Fysiotherapie van der Zijden

Hoofdstraat 39
6436 CB
Amstenrade
Sinds 2012
 • sport-fysiotherapie
 • manuele therapie
 • kinder- en psychosomatische therapie
 • altijd in beweging!
 • persoonlijke aandacht, innovatie, flexibiliteit en specifieke deskundigheid
 • erkend en geregistreerd in het kwaliteitsregister
046-4423893
e-mail
website
Rene van der Zijden

Bedrijfsinfo

Fysiotherapie van der Zijden
Fysiotherapie van der Zijden in Amstenrade wil op doelmatige wijze zorg van goede kwaliteit leveren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van haar cliënten. Wij vragen, waar mogelijk, een actieve houding van de patiënt; wij nemen het initiatief en coachen u bij uw gezondheidsprobleem.

Fysiotherapie van der Zijden onderscheidt zich door persoonlijke aandacht, innovatie, flexibiliteit en specifieke deskundigheid. Al onze fysiotherapeuten zijn erkend en geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Onze praktijk is een stabiele en succesvolle organisatie met een jarenlange uitstekende staat van dienst. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.

Visie
Om onze missie te bereiken willen wij in de regio voor patiënten, huisartsen en specialisten een bekende en deskundige kwaliteitspraktijk zijn. Dit op een aantal gebieden, o.a. fysiotherapie voor chronische patiënten, kinderfysiotherapie, manuele therapie en niet-chronische klachten zoals pijnklachten en bewegingsstoornissen aan het bewegingsapparaat.

Oefentherapie en Medische Training met specifieke doelgroepen, Fysio Sport met specifieke doelgroepen. Ook het uitbreiden van het aantal doelgroepen in relatie tot de eerder genoemde behandel- en oefenmogelijkheden en patiëntengroepen heeft onze aandacht.

Onderling overleg zowel binnen Fysiotherapie van der Zijden als daarbuiten is noodzakelijk voor goede en gerichte zorg. Het werken in de gezondheidszorg doe je niet alleen. Het opzetten, onderhouden en verbeteren van relevante netwerken is van belang. De dienstverlening en vooral hiervan de communicatie verlopen met alle eigentijdse middelen.

Het optimaal kunnen behandelen volgens de meest up-to-date kennis en vaardigheid. Dit kan evidence based zijn of volgens de landelijke richtlijnen fysiotherapie. Maar ook vanuit zelf ontwikkelde behandelmogelijkheden of methodes. Het bepalen van een benchmark van prestatie-indicatoren is een mogelijkheid.

Specialismen

 • de manueeltherapeut
 • de kinder fysiotherapeut
 • de psychosomatische fysiotherapeut
 • de sportfysiotherapeut
 • dry needling


Fysiotherapie van der Zijden is aangesloten bij Pro Fysio.

Manuele therapie
De manueeltherapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten van de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen. In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten.

De manueeltherapeut werkt vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden vooral aan klachten aan de wervelkolom en daarmee samenhangende klachten. Bij overbeweeglijkheid in de gewrichten kan de manueeltherapeut met specifieke trainingsadviezen de patiënt leren zijn gewrichten door middel van spieren te beheersen.

Veel voorkomende klachten die de manueeltherapeut behandelt zijn:

 • hoofd- en nekpijn die gepaard kunnen gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen; klachten hoog in de rug met riben borstpijn;
 • artrose van de heup;
 • lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
 • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt wordt door het bewegen van de nek;
 • kaakklachten eventueel gecombineerd met nekklachten.


Kinder fysiotherapie
De kinderfysiotherapeute is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om kinderen die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.

Zij werkt samen met de kinderen (en eventueel hun ouders en leerkrachten) om hen weer functioneel te laten meedoen, zodat ze bijvoorbeeld op school kunnen deelnemen aan het spel. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contact met de ouders, die - zeker als het om zeer jonge kinderen gaat - een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind.

Omdat veel klachten ook andere oorzaken of uitingsvormen kunnen hebben, zijn er vaak nauwe contacten met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars zoals een logopedist.

Psychosomatische fysiotherapie
De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Lichamelijke signalen worden nogal eens genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat tot onbegrip kan leiden. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op hoe uw lichaam functioneert. Daardoor neemt uw weerstand zowel lichamelijk als geestelijk af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen met deze fysiotherapeut werkt u aan het herstellen van uw balans. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder uw leef- en werkomstandigheden. Er wordt van u een eigen inbreng verwacht en een actieve inzet in het herstel- en veranderingsproces.

De psychosomatische fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog of bedrijfsarts.

De sportfysiotherapeut
De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

De sportfysiotherapeut werkt vaak in een speciaal ingerichte praktijk of een sportmedische afdeling van het ziekenhuis. Steeds vaker is hij werkzaam bij sportverenigingen en in dienst van sportbonden. Ook werkt hij veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg, zoals sportartsen, chirurgen en sportmasseurs en met verantwoordelijken voor het arbobeleid bij bedrijven.

Dry needling
Dry needling is een nieuwe behandeling binnen de fysiotherapie.

Het betreft een speciale techniek waarmee spieren aangeprikt worden met een fijne dunne (acupunctuur) naald. Er wordt hierbij geen vloeistof gebruikt. Vandaar de naam "Dry (droog) Needling".

Na behandeling kan de spier direct en langdurig ontspannen. Deze methode is inzetbaar bij zogenaamde "triggerpoints". Dit zijn harde plaatsen in de spier. Deze triggerpoints zijn ofwel rond van vorm ofwel vormen ze lange spierstrengen in de spier.

De fysiotherapeut kan deze triggerpoints opsporen door uw spieren na te voelen. Deze plekken voelen hard en pijnlijk aan. We zien dit bijvoorbeeld vaak bij: Tenniselleboog, hoofdpijn, nek en rugklachten, overbelastingsklachten, (oude )sportblessures, uitstralingsklachten en nog veel meer.

Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur. Acupunctuur werkt op meridianen en energiebanen in het lichaam en wordt vlak onder de huid toegepast. Dry needling richt zich direct op de spier, ook de dieper gelegen spieren.

Binnen onze praktijk is Francis Gommans de fysiotherapeute die geschoold is in het toepassen van dry needling.

Ze heeft alle cursussen gevolgd die mogelijk zijn binnen de dry needling en is daarmee bevoegd ook hoofd en kaak klachten met dry needling te behandelen. Wilt u graag meer lezen over dry needling? Bezoek dan de volgende website eens: www.dryneedling.nl.