Center4innerBalance

Veeweg 10
6365 CV
Schinnen
Sinds 2006
  • natuurgeneeskundig / gezondheidstherapeute
  • mindfulness - innerbalancing
  • ayurveda - elements balancing
  • sjamanisme - voedingstherapie
  • oorkaarsen - kinderen
  • keltische numerologie
046-4430665
e-mail
website
Marjo van Weenen

Bedrijfsinfo

Wie is Marjo....
Ik ben Marjo van Weenen en 2006 de eigenaar van praktijk "Center4InnerBalance".
Mijn beroep is Natuurgeneeskundig / Gezondheidstherapeute.

Succesvol afgesloten opleiding:

- HBO medische basiskennis &HBO anatomie en ziektenleer.
- Basisopleiding Gedrags- en psychotherapie.
- Werken met Ayurveda.
- Voedingstherapie.
- Mindfulness based cognitieve therapie.

_____________________________

Mindfulness "aandachtgerichte cognitieve therapie":

Mindfulness betekent "open aandacht", een bewuste, open en vriendelijke aandacht die vrij is van veroordelingen. Mindfulness is nooit afhankelijk van wat er in het leven gebeurt, het is enkel een houding die ten alle tijden kan worden aangenomen.

Mindfulness is een effectieve vorm van psychotherapie waardoor men de werkelijkheid leert te accepteren, zoals deze is. Hierdoor ontstaat er innerlijke rust en innerlijke vrede.
De meeste therapievormen zijn er op gericht problemen te verminderen, terwijl sommige problemen niet op te lossen zijn omdat deze problemen een integraal deel van ons bestaan zijn.

De kern van Mindfulness is dat we ons vaak laten meeslepen door gedachten en gevoelens die te maken hebben met het verleden. de toekomst of wat er heden anders zou moeten zijn.
Daardoor verliezen we de aandacht voor het huidige moment, het nu-moment.
We beleven onze directe omgeving minder intens omdat we in gedachten steeds ergens anders zijn (zorgen, angsten, pijn, verdriet, ziekte, verslavingen, ontevredenheid etc.

Als het ons lukt om met onze gedachten in het hier-en-nu te zijn en te blijven, beleven we het leven veel intenser en gaan ons steeds gelukkiger voelen, heartfulness. De ballast valt van onze schouders, we voelen ons lichter, gezonder, fitter. We zijn ons bewust van het "ware leven" en beseffen dat we niet vanzelfsprekend hoeven mee te gaan in de oneindige dramatiek van onze of andermans problemen.
________________________________

InnerBalancing

In mijn praktijk pas ik met succes "InnerBalancing" toe. Deze behandelmethode heb ik in de loop der jaren ontwikkeld en de resultaten zijn heel goed te noemen. De basis komt uit de natuurgeneeswijze Ayurveda waar de chakra's, meridianen, haralijn en de elementen centraal staan tijdens behandelingen. Met InnerBalancing is het mogelijk een groot scala aan problematieken te behandelen.

Door middel van energieoverdracht behandel ik de 7 chakra's om zo blokkades op te lossen, de chakra's van nieuwe energie te voorzien zodat de energieën weer vrijelijk kunnen stromen. Tevens is het mogelijk om het "innerlijk kind" te genezen middels speciale sessies die zeer goed resultaat opleveren en heel bevrijdend zijn. Ook regressie- reïncarnatie therapie middels deze methode kan een mogelijkheid zijn om angsten, diepgewortelde problematieken op te lossen. Ook kijken we samen naar andere levens/zielsplinters die belemmerend zijn waardoor blokkades zijn en blijven betstaan. Dit verklaart vaak waarom bepaalde oude patronen, angsten, ziekten nog niet overwonnen zijn.
_______________________________

Ayurveda &Ayurvedische lichaambehandelingen:

Ayurveda is een meer dan 5000 jaar oude holistische oosterse natuurgeneeswijze waarin lichaam en geest als EEN gezien worden. Ayurveda stamt af van de holistische vedische cultuur en werd onderwezen door mondelingse overdracht van meesters en is voor een groot deel verdwenen. Een deel werd vastgelegd in de Veda's en is een grondslag voor de hedendaagse natuurgeneeswijzen. Ayurveda is dus geen alternatieve geneeswijze omdat het op wetenschappelijke gronden gebaseerd is.

De Wereld Gezondheid Organisatie accepteert Ayurveda volledig als officiële geneeswijze.
Hun definitie van gezondheid is: een toestand van optimaal welzijn in geestelijke ,lichamelijke en maatschappelijke zin.

Ayurveda is een manier van leven die uitgaat van de mens en streeft naar harmonie tussen lichaam, geest en energiebalans. Ayurveda biedt veel mogelijkheden. Allereerst vindt er een constitutietype-bepaling plaats en van daaruit een uitgebreidere diagnostiek door uiterlijke kenmerken. Kapha, vata en pitta. Dit alles geeft nog meer duidelijkheid in het ontstaan / oorzaak van problematieken en vervolgens kan een persoonlijk afgestemd voedingsadvies gemaakt worden.
_______________________________

Elements Balancing

Bij een elements-balancing behandeling worden de elementen in het energieveld in balans gebracht.
Vanuit Ayurvedische visie zijn 5 elementen in ons energieveld aanwezig.
Deze zijn ook weer verbonden aan de constituties, pitta, kapha of vata.

Bij ieder mens zien we doorgaans 2 sterk aanwezige elementen die niet helemaal in balans zijn met de rest van ons lichaam. Deze zullen ondersteunend werken op het betreffende uit balans zijnde element.
________________________________

Sjamanistische behandelingen:

Sjamanisme is een traditionele weg naar bevrijding van onszelf.
Het is het levenspad dat we bewandelen in overeenstemming met onze ziel, die wil ervaren om verder te groeien.
Sjamanisme is de reis van onze ziel hier op aarde en de sjamaan is "iemand die weet"!

Ieder moment in ons leven maken we keuzes en bewandelen we ons pad naar geluk en succes.
Dat is vaak een weg met vallen en opstaan, mede door het ervaren van onze zielslessen die nodig zijn om angst, pijn, ziekte etc. te overwinnen om daadwerkelijk vrij en gelukkig te zijn.

Binnen sjamanisme kijken we naar de lotsbestemming en hoe we deze kunnen veranderen want ons lot heeft altijd te maken met de weg die we bewandelen. Als mens dragen we vaak onbewust de lasten van onze ouders en grootouders met ons mee doch we kunnen deze lasten loslaten door andere keuzes te maken. Hierdoor verandert onze lotsbestemming naar dat wat we graag willen ervaren in ons leven.
Het pad dat we bewandelen gebeurt dan in vreugde en samenhang met onze ziel, natuur en alles om ons heen leeft.
______________________________

Voedingstherapie &voedingsadvies:

Voeding en voedingstherapie is meer dan ooit actueel!
Onze dagelijkse voeding is het allerbelangrijkste component voor een fit en gezond lichaam.
Steeds vaker komen we "Powerfood, superfood, rawfood, het oerdieet, paleodieet", tegen, zelf in supermarkten!
Tijdens behandelingen maakt u kennis met deze nieuwe gezonde voeding.

Moeheid, burn-out, allergieën, spijsverteringsproblemen, hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes, vage lichamelijke klachten is een vaak gehoorde uitspraak!
De oorzaak is vaak terug te brengen naar een disbalans in het voedingspatroon. Aan deze disbalans ligt vaak een diepere blokkaderende emotie in het energiesysteem verborgen. Dit is een belangrijk onderdeel van behandelingen, het ontdekken waarom de klachten bestaan en wat de reden is van de disbalans, ook in het voedingspatroon!

Het is uitermate belangrijk de juiste omstandigheden te creëren, zodat het lichaam zichzelf geneest op alle niveaus.
Voedingstherapie en voedingsadviezen maken ons bewust hoe we gezonder kunnen leven en energieker in het leven staan. Bewust eten is eveneens bewust zijn van onszelf!

Bij overgewicht is ondertussen alom bekend dat eindeloos lijnen vaak een jojo-effect geeft en de problematiek blijft bestaan.

Daar ik altijd werk vanuit de Ayurvedische visie dat "lichaam en geest" onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn is het enige succes naar gezondheid en een energiek leven, beide facetten te behandelen. Tevens wordt er een persoonlijk voedingsadvies gemaakt.
________________________________

Oorkaarsbehandeling:

Oorkaarsbehandelingen is een traditionele therapie die gebruikt werd door de Hopi indianen uit Amerika.
Bij de Hopi-indianen werd de oorkaars traditioneel gebruikt voor het zuiveren en harmoniseren van de energetische velden. Met andere woorden voor het verwijderen van negatieve energieën. Dit is niet zo verwonderlijk, want de oorkaars stamt uit de tijd dat ziekte, therapie en godsdienst nog nauw met elkaar verbonden waren .
Het is een aanvullende therapie met een zeer brede werking die gebruikt kan worden in het helingsproces van oor-, neus-, keelklachten en hoofdklachten. Wij leven in een tijd waarin velen van ons te maken hebben met stress, drukte en gejaagdheid. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de populariteit van de oorkaarsbehandeling groeit. De werking die uitgaat van de oorkaars is namelijk uitzonderlijk ontspannend.
_______________________________

Nieuwetijdskinderen, autisme en ADHD:

Nieuwetijdskinderen, of te wel hoog sensitieve kinderen en jong volwassenen. Ze hebben een schitterend diamanten of indigoblauwe aura........je herkent ze meteen aan hun blik in de ogen en vooral aan de wijze waarop ze in het leven staan.

Nieuwetijdskinderen:
Ook ik ben een Indigo van 57 jaar en voel en herken deze kinderen / jonge volwassen meteen in een oogopslag. Bovendien ben ik een gezegende alleenstaande moeder met een nieuwetijdskind van 27 jaar. Hij is mijn leraar en spiegel en daardoor ben ik boeken gaan lezen, heb ik een therapeutisch kinderboek(sprookje) Welles / Nietes geschreven om zo in de belevingswereld van “hoog sensitiviteit” te kunnen stappen en aan te reiken wat ik heb mogen ervaren en leren, om deze kids en jong volwassen te helpen.

Nieuwtijdskinderen, kids met ADHD en autisten hebben sterke overeenkomsten. Ze worden als eigenwijs, eigenzinnig, niet geïnteresseerd, overactief, moeilijk opvoedbaar,afgesloten en noem maar op, bestempeld. Ze zijn heel wijs, hebben een sterke eigen wil en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ze zijn sociaal sterk betrokken. Ze nemen heel veel energieën waar en zijn vaak zonder zichtbare reden, diep geraakt of onrustig. Ze uiten hun mening openlijk als ernaar gevraagd wordt. Als hun de mond gesnoerd wordt keren ze zich naar binnen met alle gevolgen van dien.
_______________________________

Keltische numerologie:

De Kelten hadden een bijzondere leefwijze, ze waren namelijk sterk verbonden met de natuur!
De Keltische leefwijze wordt ook wel Natuurreligie genoemd.

Zij leefden in overeenstemming met de natuur, dieren, planten en bomenwereld, de stand van de maan, de zon en de planeten. Iedere maand had voor de Kelten een bijzondere betekenis en zij leefden in overeenstemming hiermee. Ze waren 1 met de natuur. In de huidige tijd zien we dit weer terugkomen en de Keltische leefwijze krijgt veel interesse van hen die weer 1 willen zijn met de natuur.

De Keltische wijsheid vinden we terug in hun numerologie. Zowel het moment van geboorte en de naam die we dragen, geven heel veel informatie over het te bewandelen levenspad.
We kunnen ontdekken wat onze zielstaak is, onze roeping maar ook onze blinde vlek. Ook de levenslessen die we hebben meegenomen in ons leven worden zichtbaar, evenals onze aard en de valkuilen.