KDV Sjoepkerke

Clemensweg 1
6447 AZ
Merkelbeek
Sinds 2010
  • wij sluiten aan bij het spontane bewegen
  • kinderen ontdekken de wereld door middel van spelen en bewegen
  • daarom besteden we veel aandacht aan activiteiten zoals buiten spelen
06-22473033
e-mail
website

Bedrijfsinfo


Sport KDV 't Sjoepkerke
Bij Kinderdagverblijf 't Sjoepkerke sluiten we aan bij het spontane bewegen.
Kinderen ontdekken de wereld door middel van spelen en bewegen. Daarom besteden we veel aandacht aan activiteiten zoals buiten spelen, klimmen, springen, klauteren, balanceren maar ook samen muziek maken, dansen en zingen.

In ons kinderdagverblijf stralen we een huiselijke sfeer uit: gezelligheid, opvang vanuit een liefdevolle en warme benadering, verbinding met thuis, betrokkenheid en vertrouwen is ons uitgangspunt.
We zijn kleinschalig, dit zorgt ervoor dat niet alleen de kinderen, maar ook ouders zich thuis voelen.
__________________________________

Halen en brengen
Graag willen wij u verzoeken om uw kind op de afgesproken tijd te brengen zodat wij op tijd aan ons dagritme kunnen beginnen. Ook willen we u vragen om op tijd door te geven wanneer uw kind niet of later als afgesproken naar het kinderdagverblijf komt, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie en dergelijke.
Bij het brengen...


Sport KDV 't Sjoepkerke
Bij Kinderdagverblijf 't Sjoepkerke sluiten we aan bij het spontane bewegen.
Kinderen ontdekken de wereld door middel van spelen en bewegen. Daarom besteden we veel aandacht aan activiteiten zoals buiten spelen, klimmen, springen, klauteren, balanceren maar ook samen muziek maken, dansen en zingen.

In ons kinderdagverblijf stralen we een huiselijke sfeer uit: gezelligheid, opvang vanuit een liefdevolle en warme benadering, verbinding met thuis, betrokkenheid en vertrouwen is ons uitgangspunt.
We zijn kleinschalig, dit zorgt ervoor dat niet alleen de kinderen, maar ook ouders zich thuis voelen.
__________________________________

Halen en brengen
Graag willen wij u verzoeken om uw kind op de afgesproken tijd te brengen zodat wij op tijd aan ons dagritme kunnen beginnen. Ook willen we u vragen om op tijd door te geven wanneer uw kind niet of later als afgesproken naar het kinderdagverblijf komt, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie en dergelijke.
Bij het brengen kunt u eventueel onder genot van een kopje koffie of thee eventuele bijzonderheden aan de medewerker doorgeven. Heeft het kind bijvoorbeeld slecht geslapen dan kan de leiding daar rekening mee houden. Of bent u thuis begonnen aan de zindelijkheidstraining dan geeft u dat door zodat hierop ingespeeld kan worden. Neem altijd rustig de tijd om de overgang voor het kind te vergemakkelijken door samen een boekje te lezen of een puzzeltje te maken. Wel willen we u vragen ons dagritme te respecteren. Wanneer u hier rustig de tijd voor wilt nemen raden wij u aan iets eerder te komen. Neem vervolgens duidelijk afscheid van uw kind en loop niet weg zonder iets te zeggen.
Wanneer u uw kind komt halen is het prettig als het de gelegenheid krijgt om het spel af te maken. U kunt dan in de tussentijd bij de leiding informeren naar activiteiten en bijzonderheden van de dag. Wij willen zo regelmatig met u de ontwikkelingen doornemen en eventuele pedagogische aanpak met u bespreken. Als het echter ongelegen komt op dat moment is het raadzaam een aparte afspraak te maken. Eenmaal per jaar zijn er voor alle ouders/verzorgers 10 minutengesprekken waarin de ontwikkelingen van uw kind worden besproken.
Haalt iemand anders uw kind op bijvoorbeeld opa, een tante, een buurvrouw, stel deze dan vooraf aan ons voor wanneer u uw kind ophaalt. Een onaangekondigde “ophaler” krijgt uw kind niet mee naar huis, ook al is het een bekend gezicht

Voeding
Het kinderdagverblijf zorgt, met uitzondering van dieetvoeding en warm eten (potjes), voor eten en drinken. Wij stimuleren vooral het eten van gezonde voeding waaronder fruit en volkorenbrood. Daarnaast proberen we rekening te houden met de eetgewoonten van ieder kind zoals die met ouders/verzorgers besproken zijn. De momenten waarop gegeten en gedronken wordt zijn iedere dag hetzelfde met uitzondering van speciale dagen rondom feesten zoals Pasen en Kerst. Dan organiseren wij een lunch voor de kinderen.

's Ochtends wordt er met de kinderen vers fruit gegeten en gedronken. Tussen de middag wordt gezamenlijk brood gegeten met diverse soorten beleg en krijgen de kinderen een beker melk. Aan het einde van de middag krijgen de kinderen een bakje yoghurt en een rijstwafel of een andere gezonde snack met drinken. Tevens stimuleren wij de kinderen zelf te eten en laten wij ze drinken uit een open beker. Mocht uw kind hier moeite mee hebben dan zijn er uiteraard ook tuitbekers aanwezig en zullen we het drinken uit een grote beker blijven oefenen.
Wilt u uw kind laten trakteren ter gelegenheid van zijn/haar verjaardag, dan wordt u verzocht dit in overleg met de pedagogisch medewerker te doen in verband met allergieën van sommige kinderen.
________________________________

Dagindeling
Bij 't Sjoepkerke werken we volgens een bepaald dagritme. Het dagritme dient als leidraad voor de dag. Het is bedoeld als regelmaat voor de kinderen en de pedagogisch medewerkers. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen, verschoond worden en rusten en dat er voldoende tijd overblijft voor activiteiten en/of vrij spel. De dagindeling wordt volgens onderstaande globale structuur elke dag herhaald. Bij mooi weer, tijdens uitstapjes of verjaardagen, kan het echter voorkomen dat er in het schema iets verschuift.

Ontbijten
Er wordt dagelijks om 7.30 uur met de kinderen van de Sport BSO de Sjoepkar (voorschoolse opvang) ontbeten. Wanneer u dit als ouders wenst dan kan uw kind samen met ons ontbijten. Wij verzorgen dan een verantwoorde broodmaaltijd en drinken.

Globale dagindeling:
• 07.00-09.00: Kinderen worden gebracht, er is tijd voor een praatje en een kopje koffie of thee terwijl de kinderen spelen.
• 09.00-11.30: Activiteiten zoals dansen, muziek maken, verven, knutselen, kleien, buiten spelen. Tussendoor drinken we en eten we fruit.
• 11.30-12.00: Samen gaan we aan tafel en krijgen alle kinderen een verantwoorde broodmaaltijd en drinken.
• 12.00-13.00: De kinderen worden verzorgd, krijgen een schone luier of gaan naar het toilet. Kinderen die alleen de ochtend blijven worden opgehaald en kinderen die 's middags komen worden gebracht. (ophalen vóór 13.00 uur)
• 13.00-15.00: Kinderen die moe zijn gaan even rusten. Andere kinderen krijgen een rustige activiteit aangeboden, bijv. boekjes lezen, kleien, knutselen etc.
• 15.00-15.30: De kinderen worden verzorgd, krijgen een schone luier of gaan naar het toilet. Dit wordt gevolgd door gezamenlijke activiteiten zoals samen zingen, voorlezen etc.
• 15.30-16.00: Alle kinderen krijgen een tussendoortje, bijv. yoghurt of een andere gezonde snack met drinken.
• vanaf 16.00: de activiteiten worden afgestemd op de tijdstippen waarop de kinderen worden opgehaald.
_________________________________

Kosten
Kinderdagverblijf 't Sjoepkerke is 51 weken per jaar geopend.
Opvang bij Kinderdagverblijf 't Sjoepkerke is 12 uur per dag, opgedeeld in 2 blokken van 6 uur.
Het tarief van Kinderdagverblijf 't Sjoepkerke is € 8,05 per uur.
__________________________________