SKN

Parallelstraat 41
6361 XK
Nuth
 • al meer dan 40 jaar ervaring in de opvang van kinderen
 • spelen . leren . groeien
 • samen spelen, leren en van daaruit groeien staan centraal
 • wij gaan uit van de unieke behoefte van elk kind
 • wij ontzorgen ouders/verzorgers en creëren een vertrouwde en veilige plek
 • met oog voor het welbevinden van de medewerkers
 • contact met onze netwerkpartners in Beekdaelen en binnen Parkstad
045-5244323
06-51387946
e-mail
website
Silvia Pisters

Bedrijfsinfo

VVE
VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie, een methode voor peuters en kleuters waarin hun ontwikkeling in verschillende domeinen wordt gestimuleerd. Wij werken we met vroegschoolse educatie op de verschillende peuteropvanglocaties en op het kinderdagverblijf.
Het doel van VVE is dat kinderen op een speelse manier in aanraking komen met taal, eerste vormen van rekenen (denk hierbij aan woorden zoals meer, minder, groter, kleiner, enz.). Tevens het oefenen en ontwikkelen van nieuwe motorische vaardigheden en het ontwikkelen van sociaal – emotionele vaardigheden en begripsvorming.
Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier om ervaringen te verwerken en het eigen maken van nieuwe vaardigheden, daarom is spelen de basis van de vroegschoolse educatie. Daarnaast biedt VVE de ruimte voor kinderen om dingen te ervaren en te onderzoeken, met andere woorden het gaat niet om het eindresultaat maar om het proces wat een kind doormaakt.
Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om te kijken naar een kind en om op spelenderwijze aan te sluiten bij zijn/haar niveau. In eerste instantie zullen de pedagogisch medewerkers aansluiten op dit niveau om vervolgens het kind ook te stimuleren om een klein stapje verder te gaan. Op deze manier ontstaat er een wisselwerking tussen de pedagogisch medewerker en het kind met uiteindelijk als doel het stimuleren van de ontwikkeling.

Doenkids
Na school willen kinderen even helemaal afschakelen. De BSO biedt binnen wisselende thema’s verschillende activiteiten aan en kinderen mogen dan zelf beslissen of ze hieraan willen deelnemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van activiteitendatabase DoenKids! Bij het aanbieden van activiteiten houden wij rekening met de leeftijd en ontwikkelingsgebied van de kinderen. Zo kun je met DoenKids activiteiten een aanbod creëren passend bij de interesses van de kinderen.
Het activiteitenaanbod bestaat uit:

 • Sport en spel
 • Creatief
 • Ontdekken, techniek en proefjes
 • Natuur
 • Muziek, expressie en drama
 • Eten en drinken
 • Media
   

Babyscholing VIB
Wanneer je met aandacht naar een baby kijkt, kun je veel van ze leren!
Je kunt zien wat ze je vertellen en ze daardoor beter begrijpen. Een effectief middel hiervoor is video-interactiebegeleiding,
hierdoor kun je betekenis geven aan de initiatieven van baby’s en de pedagogische kwaliteit verhogen. Dit doen wij aan de hand van korte video-opnamen, hierdoor wordt de praktijk in beeld gebracht. Analyse van de beelden, samen met de pedagogisch medewerkers, geeft vervolgens inzicht in o.a. welbevinden, betrokkenheid, autonomie of ontwikkelingsaspecten van de baby. Deze methode wordt ingezet om pedagogisch medewerkers van de babygroep extra te scholen en hun inzichten te vergroten zodat ze met een open blik naar zichzelf en betekenisvol naar baby’s kunnen kijken.

Detail info

Openingstijden

Wij zijn het beste bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur