Kinderdagverblijf 't Hummelke

Parallelstraat 41
6361 XK
Nuth
  • bestaat uit 3 horizontale groepen
  • wij werken met een baby/dreumesgroep en een peutergroep
  • veel aandacht besteed aan een individuele benadering van baby's
  • bij de dreumesen gaat er al meer aandacht naar het groepsgebeuren
  • bij de peuters wordt er gewerkt op basis van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)
  • dus gerichte aandacht voor het stimuleren van de cognitieve en sociale vaardigheden
045-5241730
e-mail
website

Bedrijfsinfo

Kinderdagverblijf 't Hummelke is een geregistreerd kinderdagverblijf dat bestaat uit 3 horizontale groepen. Wij werken met een baby/dreumesgroep en een peutergroep.

Bij de baby/dreumesgroep wordt er veel aandacht besteed aan een individuele benadering van baby's. Dit is erg belangrijk voor een optimaal contact. Hierdoor gaan baby's zich snel thuis voelen. Bij de dreumesen gaat er al meer aandacht naar het groepsgebeuren. Er wordt samen gegeten en gespeeld. Ook worden er geregeld groepsgewijs activiteiten aangeboden.

Bij de peuters wordt er gewerkt op basis van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betekent dat er gerichte aandacht is voor het stimuleren van de cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen. VVE is eigenlijk een verzamelbegrip voor een aantal activiteiten die aan de hand van thema's worden aangeboden aan de kinderen. De thema's sluiten aan bij de belevingswereld en zitten vol uitdaging.
______________________________

Kosten
Meteen inzicht in uw kosten? Maak dan gebruik van onze ‘offerte op maat’.

In de Wet kinderopvang staat de ouder centraal. Ouders hebben een contract met de kinderopvangorganisatie en betalen zelf de factuur. U krijgt als werkende ouder een kinderopvangtoeslag die afhangt van uw inkomen. Ook als u als zelfstandige werkt, hebt u recht op deze toeslag.

Maandelijks ontvangt u een factuur betreffende het totale bedrag van de kinderopvangkosten. Zelf bent u verantwoordelijk voor ontvangst van de kinderopvangtoeslag.
Als basis geldt dat wij de facturen incasseren middels het automatisch incassosysteem. Wij proberen te voorkomen dat u het bedrag dat u als kinderopvangtoeslag ontvangt, voor moet schieten door pas op het eind van de maand het bedrag van de factuur te incasseren.

Via www.toeslagen.nl kunt u o.a. een programma met een elektronisch aanvraagformulier voor de tegemoetkoming door het Rijk downloaden. Het programma geeft vanzelf aan of u recht heeft op een tegemoetkoming kinderopvang. De toeslagen worden door de Belastingdienst/Toeslagen uitbetaald.

De uurprijzen van onze kinderopvang in 2020 zijn:
Hele dagopvang: € 8,57
Halve dagopvang: € 8,57

Openingstijden

Wij zijn open van 7.30 tot 18.30 uur
Gesloten in alle schoolvakanties