Basisschool 't Kirkeveldsje

St. Remigiusstraat 1-a
6333 CW
Schimmert
  • een katholieke basisschool
  • twaalf groepslokalen
  • participant van de Brede School Schimortera
045-4041321
e-mail
website

Bedrijfsinfo

Basisschool 't Kirkeveldsje is een katholieke basisschool. De naam van onze school 't Kirkeveldsje is gekozen omdat de school gebouwd is in een gebied dat vroeger zo genoemd werd.
Het gebouw ligt in het centrum van het dorp en heeft twaalf groepslokalen. Doordat we een behoorlijk stuk van de weg afliggen, is het een rustige locatie. Naast het gebouw ligt de sportzaal die eigendom is van de gemeente en die wij als gymlokaal gebruiken.
Het gebouw bestaat uit drie compartimenten die met elkaar verbonden zijn. Wij hebben één compartiment ingericht voor ieder cluster. Elk cluster heeft zijn eigen ingang en een gemeenschappelijke ruimte. Sommige ruimtes worden door verschillende participanten van de BredeSchool gebruikt.

In het logo van onze school staan een appel en een peer. Deze staan ook als kunstobject op de speelplaats. De appel en peer zijn gekozen als verwijzing naar de landelijke omgeving van ons dorp.
__________________________

Vanaf september 2009 is de school een van de participanten van de BredeSchool Schimortera. De naam van het gebouw werd bedacht door kinderen uit Schimmert. De naam vindt zijn oorsprong in het verleden van het kerkdorp. Schimortera is een van de oudst bekende schrijfwijzes van het huidige Schimmert. De naam vinden we onder andere terug in oude geschriften uit 847 van de abdij van Reims (Noord-Frankrijk), die bezittingen had in 'Schimortera' en omgeving. Lees over de BredeSchool meer onder het kopje BredeSchool.
_________________________

De vier ankerpunten zijn:

Kwaliteitsstandaard
Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op
de "zorgindicatoren" van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie (2012)

Planmatig en handelingsgericht werken
ln aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en
handelingsgericht werken geformuleerd.

Specifieke ondersteuning
De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Ondersteuningsstructuur
Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of
basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig,
flexibel en adequaat kan ontsluiten.
________________________

Vanaf september 2009 is de BredeSchool operationeel geworden, waardoor een aantal verschillende voorzieningen onder een dak te vinden zijn.

De participanten zijn:

  • de bibliotheek
  • peuterspeelzaal Jip en Janneke
  • Jong Nederland
  • basisschool 't Kirkeveldsje
  • BSO Dol-Fijn