Basisschool Heilige Stefanus

Panhuysstraat 3
6363 BZ
Wijnandsrade
 • op eigen-wijze de wereld in!
 • kleinschalig, maar groots in onderwijs met aandacht
 • het bruisende, educatieve hart van Wijnandsrade
 • een prettige en veilige schoolomgeving
 • wij stimuleren het zelfstandig werken en het onderling (groepsdoorbrekend) samenwerken
 • wij werken met units van 25 tot 30 leerlingen
045-5650074
e-mail
website
Lilian Knooren - directrice

Bedrijfsinfo

Op eigen-wijze de wereld in!
Wij zijn trots op onze kinderen. Trots op wie ze zijn en trots op wat ze doen! Wij vinden het belangrijk dat zij zich ontwikkelen tot sociaal- en emotioneel evenwichtige mensen, die hun talenten kunnen en durven waarmaken. Kom meer te weten over onze school, onze werkwijze en wat wij te bieden hebben!

Onze missie
Onze missie luidt: 'St. Stefanus op eigen-wijze de wereld in. Een kleine school, dorpsschool in een grote wereld.'
Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen voor te bereiden op een dynamische toekomst. Wij willen bereiken dat de leerlingen zelfredzame, ondernemende wereldburgers zijn. Wij zorgen voor een prettige en veilige schoolomgeving, waar respect voor elkaar belangrijk wordt gevonden. Door het werken met units stimuleren wij het zelfstandig werken en het onderling (groepsdoorbrekend) samenwerken. We vinden het van groot belang om de kinderen van St. Stefanus binnen het dorpse (het kleine/ het vertrouwde) te leren zich naar buiten te richten (en naar buiten te gaan) en op deze manier de wereld (het grootse) naar binnen te halen.

De weg die iedere leerling bewandelt om zijn doelen te bereiken kan en mag verschillend zijn. Dit lukt alleen maar in een omgeving, waarbij een afgestemde samenwerking met verenigingen/ stichtingen in de omgeving en met scholen/ directie in de omgeving plaatsvindt.

Daarnaast is het voor de leerling van belang om zich bewust te zijn van de wereld, de ander en zichzelf. Dit betekent voor onze school:

 • zelfredzaam en met lef in het leven staan.
 • regie te nemen
 • eigen kwaliteiten ontdekken, ontwikkelen en delen.


Onze visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers. Ons onderwijs is dan ook gebaseerd op onderstaande kernwaarden:

• uitdagen; kinderen prikkelen om zich verder te ontwikkelen.
• vertrouwen; fouten maken mag, zo lang je er maar van leert.
• verbinden; samenwerken en samen leren, samen kun je meer bereiken.
• flexibiliteit; je kunnen bewegen in een snel veranderende maatschappij.
• durven leren; stap uit je schaduw en wees niet bang.
• wereldburgerschap; de wereld is een stuk groter dan ons dorp.

Informatie voor nieuwe ouders
Basisschool St. Stefanus is het bruisende, educatieve hart van Wijnandsrade. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Basisschool St. Stefanus
Met trots presenteren we basisschool St. Stefanus waar we met een professioneel team basisonderwijs verzorgen op een unieke locatie: Wijnandsrade.

Ons onderwijs is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

 • uitdagen; kinderen prikkelen om zich verder te ontwikkelen.
 • vertrouwen; fouten maken mag, zo lang je er maar van leert.
 • verbinden; samenwerken en samen leren, samen kun je meer bereiken.
 • flexibiliteit; je kunnen bewegen in een snel veranderende maatschappij.
 • durven leren; stap uit je schaduw en wees niet bang.
 • wereldburgerschap; de wereld is een stuk groter dan ons dorp.


Unitonderwijs: oog voor ieder kind
Basisschool St. Stefanus kent geen traditionele klaslokalen. Wij werken met units van 25 tot 30 leerlingen. Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. In elke unit werkt een leerkracht én onderwijsassistent. De leerkracht geeft instructies aan een kleine groep leerlingen en speelt daarbij in op de onderwijsbehoefte van ieder kind. De andere leerlingen van de unit werken in een aparte, open ruimte aan hun week- en dagtaken. De onderwijsassistent begeleidt en coacht de leerlingen hierin.

St. Stefanus is de basisschool met misschien wel de meest idyllische ligging van alle scholen in Nederland: aan de overkant van een grote vijver tegenover de kerk van de Heilige Stephanus en het kasteel van Wijnandsrade.

Kom een kijkje nemen!
Wilt u meer weten over ons onderwijs, onze (buitenschoolse) activiteiten en bijvoorbeeld de mogelijkheden van voor-, tussen en naschoolse opvang? U bent van harte welkom! Maak een afspraak via info.stefanus@innovo.nl of bel 045 - 565 00 74.

Overblijven
Voor tussen de middag biedt basisschool St. Stefanus vertrouwde en gezellige opvang. Bij tussenschoolse opvang eten de kinderen tussen de middag op school. Daarna is er tijd om samen te spelen. Wij vragen daarvoor een kleine bijdrage, waarmee we de vrijwillige overblijfouders een vergoeding kunnen bieden.