Basisschool De Zeveneik

Dorpsstraat 110
6456 AG
Bingelrade
  • een kleine basisschool met rond de 90 leerlingen
  • wij werken vanuit units
  • onze school is in het schooljaar 18/19 ontstaan vanuit een fusie tussen twee scholen
046-4422631
e-mail
website
Jos Bertrand - directeur

Bedrijfsinfo

De Zeveneik is een kleine basisschool met rond de 90 leerlingen. Om het onderwijs aan onze kinderen te verzorgen, werken wij vanuit units en hebben onze organisatie anders georganiseerd. Vanuit de 7 gewoonten van Stephen Covey werken we aan de sociale vaardigheden.

Onze school is in het schooljaar 18/19 ontstaan vanuit een fusie tussen twee scholen. De naam Zeveneik is de naam van het dorpje uit het boek De 7 eigenschappen van Happy Kids.

Organisatie
Instructie aan kinderen is het meest belangrijke onderdeel van een school. Door een goede instructie leert een kind een volgende stap. Nadat het kind deze instructie heeft begrepen, gaat het kind gericht oefenen.

De kinderen op de zeveneik krijgen de instructie aangeboden in het instructielokaal. Hier bevinden zich alleen de kinderen die deze instructie nodig hebben en de leerkracht. Op deze manier kan de leerkracht goed aansluiten bij de verschillende niveaus in de groep en wordt zij niet afgeleid omdat dit de enige taak is die zij op dat moment heeft.

Kinderen die geen instructie ontvangen, werken op het werkplein. Op deze plek verwerken zij de aangeboden leerstof. Deze leerstof staat geordend op een dag- of weektaak. Dit is hun gids bij het verwerken.
Op het wekplein worden ze ondersteund door een onderwijsondersteuner. Deze helpt de kinderen indien nodig. Of geeft geconstateerde moeilijkheden door aan de leerkracht.

Om dit te realiseren zijn de kinderen ingedeeld in jaargroepen. Verschillende jaargroepen zijn samengebracht in een unit. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de units als volgt samengesteld:
Unit I: de groepen 1 en 2
Unit II: de groepen 3/4/5
Unit III: de groepen 6/7/8

Per schooljaar kan de unitindeling anders zijn. Dat hangt af van het aantal kinderen per groep.

Aanmelden
Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste een afspraak maken met de directeur Jos Bertrand.
U bezoek bestaat dan uit de volgende onderdelen.
Kinderen van groep 8 zullen u ontvangen en een rondleiding geven door de school.
Daarna heeft u een gesprek met de directeur waar u vragen kunt stellen over hetgeen u gezien heeft. En u alle informatie over school ontvangt. Natuurlijk is uw kind hierbij van harte welkom.

Aanmelding is mogelijk voor elk kind, waar u ook woont. Wij verzoeken u aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor groep 1 (jongste kleuters) te doen rond hun derde verjaardag, zodat wij een goede planning kunnen maken. U kunt uw kind op elk moment van het jaar aanmelden.

Inschrijfformulieren kunt u afhalen bij de directie of hier downloaden. Pas na bevestiging van uw inschrijving door de school is uw kind daadwerkelijk ingeschreven als leerling(e) van De Zeveneik.

Kom eens kennismaken!
T.a.v. de plaatsing van kleuters hanteren we de volgende regel:
* Kleuters mogen naar school komen op de dag nadat ze 4 jaar worden. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen ze al enkele keren komen om te kijken. Deze gewenningsdagen zijn geheel vrijblijvend en worden vastgesteld in overleg met de betreffende leerkracht.

Peuterspeelzaal
Aan onze school is de PSZ 't Pieëpelke verbonden. Dit is een Limburgs dialectwoord voor vlinder.
De PSZ ligt achter de school in een unitaanbouw. Deze is via de ingang met de school verbonden. Buiten de fysieke aanwezigheid van de PSZ in school wordt er al op verschillende gebieden samengewerkt en zorgen wij voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor de aanwezige kinderen.
De school en de PSZ vormen samen een VVE-koppel.

BSO Sjoepkar
De BSO Sjoepkar verzorgt de buitenschoolse opvang voor onze school. U bent vrij om van deze opvang gebruik te maken. De kinderen die naar de opvang gaan, worden na school door de BSO opgehaald. De BSO vangt de kinderen na school bij de hoofdingang op en controleert of alle kinderen aanwezig zijn. Zij worden dan met de auto naar de BSO in Merkelbeek vervoert.