Basisschool De Verrekijker

De Gyselaar 80
6436 AZ
Amstenrade
  • 232 leerlingen
  • katholieke basisschool
  • eigenaarschap van kinderen in ontwikkeling
  • 10 heterogene groepen
  • samenhangend geheel van vaardigheden
046-4422553
e-mail
website
Anita Heiligers - directeur

Bedrijfsinfo

VISIE &MISSIE
De Verrekijker; de school voor eigenaarschap in ontwikkeling, op weg naar een eigentijdse school.

Voor De Verrekijker staat in de huidige maatschappij eigenaarschap centraal. Daarom willen we leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze eigenaarschap ontwikkelen.

Hiervoor hebben we kernwaarden en onderwijskundige bouwstenen vastgesteld:

- zelfstandig en actief leren
- ontwikkeling (mede) verantwoordelijkheid
- ieder kind heeft zijn eigen talenten
- van aanbod naar vraag gestuurd
- kinderen zijn trots op eigen werk
- creativiteit en experimenteren
- inspirerende werkplekken
- werken in teams
- leerkracht als coach
- verbinding van intern met extern, partners

Een goed pedagogisch klimaat is voor ons een voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. We streven naar een pedagogisch klimaat vanuit onze kernwaarden, die we als een parel van onze school zien.

Onze kernwaarden zijn: -Samen-Vertrouwen-Respect-Betrokkenheid-Eigenaarschap-Creatief denken

De school maakt momenteel een ontwikkeling door van klassikale eenheden naar uitgaan van instructies en werken in grotere eenheden gedurende een deel van de dag. Een vorm van onderwijs die zorgt voor eigenaarschap, samenwerking, evaluatie en reflectie, coaching en ontwikkeling op maat en die zorgt voor een gevoel van borging en veiligheid en tevens de relatie legt met actief burgerschap.

Dit zijn dan ook de parels waar we trots op zijn:
- gebouw dat rust en orde uitstraalt en daarmee een veilige en verzorgde omgeving is voor kinderen en medewerkers;
- een gebouw met ruimtes voor stamgroepen en werkpleinen voor elke unit ter bevordering van zelfstandigheid en samenwerking;
- ontwikkeling naar leven en werken in units met groepsdoorbrekend werken;
- gezonde school op het gebied van voeding en beweging;
- vanuit kernwaarden gedreven
_______________________________

De Verrekijker in het kort
Basisschool "De Verrekijker" is een katholieke basisschool in Amstenrade, gemeente Beekdaelen, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Het schoolgebouw van dateert uit de eindjaren 70. Nieuwbouw met een bredere maatschappelijke (wijk-) voorziening is het uitgangspunt voor de nabije toekomst. Het team van De Verrekijker heeft zich op verschillende manieren voorbereid om hun wensen ten aanzien van het nieuwe gebouw te combineren met het veranderend onderwijs. Vanuit maatschappelijke en onderwijskundige trends werd de visie op het onderwijs herijkt, kernwaarden vastgesteld en zijn de eerste stappen in veranderingen doorgemaakt. Veranderingen die leiden tot ontwikkeling van eigenaarschap van kinderen. In het tabblad visie en missie kunt u hierover meer lezen.

Bij aanvang van het schooljaar zijn 232 leerlingen gestart, verdeeld over 10 heterogene groepen. De groepen werken nauw met elkaar samen in units en op vaste momenten wordt groepsdoorbrekend gewerkt.
________________________________

Klik hier voor de schoolgids 2019-2020