Gemeente Beekdaelen

Deweverstraat 1
6361 BZ
Nuth
Sinds 2019
  • bestaat uit vijftien kernen
  • de grootste landelijke gemeente in Zuid-Limburg
  • 35.938 inwoners
  • een landelijke en groene gemeente tussen de stedelijke gebieden
  • met moderne kleinschalige toeristisch-recreatieve, streekgebonden en agrarische bedrijvigheid
  • een leefbare en groene woonomgeving met een prachtig landschap 
088-4502000
e-mail
website

Bedrijfsinfo

Ontstaan gemeente Beekdaelen
De gemeente Beekdaelen is op 1 januari 2019 ontstaan uit een herindeling van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen.

Geschiedenis Onderbanken, Nuth en Schinnen
De voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben een geschiedenis als het gaat om samenwerken, elkaar versterken en opereren vanuit gelijkwaardigheid. De gemeenten zijn vergelijkbaar qua aard, karakter, identiteit en opgaven. In onze huidige tijd worden steeds meer eisen gesteld aan gemeenten. De omgeving waarin zij opereren en de daarmee samenhangende opgaven worden steeds complexer. Goede samenwerking alleen is niet meer voldoende. Door de herindeling is een sterke, nieuwe gemeente ontstaan die op een kwalitatief goede en krachtige manier de dienstverlening voor de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kan vormgeven. Een nieuwe aantrekkelijke groene gemeente waarin leven en werken in het landschap centraal staat. Een nieuwe gemeente die voorbereid is op een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden neergelegd en die als grootste plattelandsgemeente van Zuid-Limburg een rol kan spelen in diezelfde regio.

De nieuwe gemeente Beekdaelen
Beekdaelen is een landelijke en groene gemeente tussen de stedelijke gebieden van de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. In Beekdaelen wonen ruim 36.000 mensen in een gebied dat bijna 8.000 hectare groot is. Het landschap, de kernen en de bedrijvigheid zijn de basis voor de ontwikkeling van Beekdaelen. Denk hierbij aan moderne kleinschalige toeristisch-recreatieve, streekgebonden en agrarische bedrijvigheid. De A76 met de aansluiting op de Buitenring is de as waarlangs de bedrijvigheid geconcentreerd is. De nieuwe gemeente vormt een grensgemeente die staat voor een leefbare en groene woonomgeving met een prachtig landschap en in toenemende mate aantrekkingskracht uitoefent op de inwoners uit de omringende stedelijke agglomeraties. De gemeente Beekdaelen bestaat uit vijftien dorpskernen die rijk zijn aan monumenten, zoals hoeven, herenhuizen, kerken, weg- en grafkruizen en waterputten. De oudste dateren uit de Middeleeuwen. De dorpskernen hebben ieder weliswaar hun eigen, maar vergelijkbare culturele verworvenheden en folkloristische manifestaties. Zo vinden er jaarlijks meifeesten plaats, trekken er processies door de dorpen en worden schuttersfeesten en veel andere festiviteiten georganiseerd. Wonen, werken en recreëren binnen de kleinschaligheid van onze kernen zijn belangrijk!
____________________________

Feiten en cijfers
De gemeente Beekdaelen bestaat uit vijftien kernen. Op 1 januari 2018 waren er in totaal 35.853 inwoners.
De gemeente heeft een oppervlakte van 7.840 ha.

In onderstaande tabel staan de inwoneraantallen van de kernen per 1 januari 2020.

Kernen

Amstenrade 2.680
Bingelrade 817
Doenrade 1.109
Hulsberg 3.950
Jabeek 715
Merkelbeek 1.607
Nuth (inclusief Vaesrade) 6.461
Oirsbeek 3.736
Puth 1.966
Schimmert 3.180
Schinnen 2.663
Schinveld 4.646
Sweikhuizen 764
Wijnandsrade 1.6310
Beekdaelen (per 1.1.2020) 35.938

Openingstijden

Wij werken uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u online of telefonisch. Nadat u een afspraak heeft gemaakt ontvangt u per e-mail een bevestiging indien u uw e-mailadres invult.