Basisschool Petrus Canisius

Kerkweg 107
6155 KL
Puth
  • neemt een centrale plek in binnen de dorpsgemeenschap
  • een leerplek voor alle leerlingen en ontmoetingsplek voor de kinderen en hun ouders
  • een aantal verenigingen maakt gebruik van het gebouwen
  • verzorgen een aantal naschoolse activiteiten
  • rust en regelmaat en veel structuur
  • op een vriendelijke, duidelijke manier
046-4431589
e-mail
website
Daniëlle Stassen - directeur

Bedrijfsinfo

Onze school staat goed aangeschreven in de regio door bijvoorbeeld de duidelijke schoolafspraken en regels.

Wij bieden hierdoor onze leerlingen een veilige en gestructureerde plek om zich zo maximaal mogelijk te ontwikkelen, zowel didactisch als sociaal emotioneel. 2014 hebben wij het vignet "Gezonde School" en deze is in 2017 met succes verlengd.

Onze specifieke zorgvisie voor alle kinderen.

  • het geven van het vak Engels aan alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8
  • kunst- en culturele ontwikkeling vinden wij zeer belangrijk. Zo nemen wij deel aan het Kunstmenu en organiseren wij wekelijks creamiddagen voor de groepen 5 t/m 8 waarin tekenen, handvaardigheid, techniek, rots &watertraining, dans en drama centraal staan
  • de wekelijkse Kennisvluchten, waarbij kinderen op zoek gaan naar de antwoorden op hun eigen leervraag rondom een centraal thema. Kortom een mooie manier van het stimuleren van onderzoekend leren.

Ons professionele team dat samen staat en gaat voor goed onderwijs en een goede sfeer binnen de school.

De school staat midden in de dorpsgemeenschap en heeft vele contacten met de verenigingen uit het dorp.

De organisatie van buitenschoolse activiteiten rondom kunst, muziek, techniek en sport i.s.m. de gemeente Schinnen.

Als school nemen we deel aan het STEM-project en de pilot Programmeren en coderen van stichting Kindante als stimulans voor het vakgebied Wetenschap &Techniek.

Het gebruik van digitale schoolborden in elke groep.

De integratie van peuterspeelzaal "t Rengelpötje" en BSO "De Vrijbuiters" in de school, zodat een breed aanbod in onderwijs en kinderopvang gerealiseerd wordt. Met peuterspeelzaal "'t Rengelpötje" is 2017 ook sprake van een inhoudelijke samenwerking in kader van samenwerking binnen een kindcentrum.