Wijksteunpunt Onderbanken

A ge Water 20-a
6451 CD
Schinveld
  • in het centrum van Schinveld
  • drie jeugdhonken
  • drie peuterspeelzalen
  • ontmoetingsplek
  • op het gebied van welzijn, zorg- en dienstverlening
  • uitgangspunt is uw verhaal
088-4552590
e-mail
website
Martin Voncken

Bedrijfsinfo

Het wijksteunpunt van Onderbanken ligt in het centrum van Schinveld. Het ligt iets terug, maar door het bord aan de voorzijde kunt u zien waar u moet zijn. Hier vindt u ook de Vrijwilligerscentrale van Onderbanken, het Centrum voor Jeugd - en Gezin (Parkstad Limburg) en de Meander Groep.

Het CMWW heeft maar liefst drie jeugdhonken in de gemeente Onderbanken. Er het 'Basement' in Schinveld, het Jeugdhonk Merkelbeek en het Jeugdhonk Jabeek. Elke locatie heeft een eigen facebookpagina, hier worden alle activiteiten en nieuwtjes op gepubliceerd.

Er zijn ook drie peuterspeelzalen in de Gemeente Onderbanken: de Kruimeldoos in Schinveld, 't Pieëpelke in Jabeek en 't Pieëpelke in Merkelbeek. De Kruimeldoos en Pieëpelke Merkelbeek zijn Voor - en Vroegschoolse (VVE) - peuterspeelzalen in Onderbanken. Pieëpelke Jabeek is geen VVE peuterspeelzaal, maar de kinderen krijgen wel activiteiten en ondersteuning (gerelateerd aan de VVE methode) aangeboden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen...

Het wijksteunpunt van Onderbanken ligt in het centrum van Schinveld. Het ligt iets terug, maar door het bord aan de voorzijde kunt u zien waar u moet zijn. Hier vindt u ook de Vrijwilligerscentrale van Onderbanken, het Centrum voor Jeugd - en Gezin (Parkstad Limburg) en de Meander Groep.

Het CMWW heeft maar liefst drie jeugdhonken in de gemeente Onderbanken. Er het 'Basement' in Schinveld, het Jeugdhonk Merkelbeek en het Jeugdhonk Jabeek. Elke locatie heeft een eigen facebookpagina, hier worden alle activiteiten en nieuwtjes op gepubliceerd.

Er zijn ook drie peuterspeelzalen in de Gemeente Onderbanken: de Kruimeldoos in Schinveld, 't Pieëpelke in Jabeek en 't Pieëpelke in Merkelbeek. De Kruimeldoos en Pieëpelke Merkelbeek zijn Voor - en Vroegschoolse (VVE) - peuterspeelzalen in Onderbanken. Pieëpelke Jabeek is geen VVE peuterspeelzaal, maar de kinderen krijgen wel activiteiten en ondersteuning (gerelateerd aan de VVE methode) aangeboden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
_____________________________

Buurtwelzijnsteam
Wij stellen ons graag even voor.
Wij zijn Sandra Kuijpers, Mirte Pieper, Margret Peters-Pijls, Harry Meuleners, Ralf Stoffels, Moon Hendrix, Claudia Stevens, Frits Hartgerink, Tom Coenen, Maaike Krotwaar, Chantalle Straat en samen vormen wij Buurtwelzijnsteam Onderbanken

Team Onderbanken bestaat uit generalisten met diverse achtergronden. Hierbij kunt u denken aan:
Ouderenwerk, Jeugd - en Jongerenwerk, Jeugd - en Gezin, Groepswerk, Schuldhulpverlening, Maatschappelijk Werk en Cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning voor de inwoners van de gemeente Onderbanken
Wenst u informatie, advies en ondersteuning bij een aanvraag voor Wmo of Jeugdhulp?

Dan kunt u daarvoor terecht bij het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) in Onderbanken. Het CMWW is het aanspreekpunt voor informatie en advies en ondersteunt u bij de aanvraag wanneer u daaraan behoefte heeft. U wordt onafhankelijk begeleid bij de voorbereiding, het gesprek en de aanvraag. Deze begeleiding is gratis.

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een keer met één van onze medewerkers praten?

Neemt u dan contact op met Wijksteunpunt Onderbanken (088-4552590) of het hoofdkantoor (088-4552500) en vraag naar Claudia Stevens of Maaike Krotwaar.

Inloop GGZ Onderbanken
Per 1 augustus 2017 verzorgt CMWW in samenwerking met Mondriaan de GGZ inloop in de locatie A ge Water 20a in Schinveld. De inloop is 2 dagdelen per week geopend (dinsdag 13.00u - 16.30u en donderdag 10.00u – 13.30u). Tijdens de openingsuren van de inloopfunctie is er altijd minimaal 1 professionele begeleider aanwezig die ondersteund wordt door vrijwilligers.

De inloopfunctie is geen doel op zich, maar een middel om bezoekers te activeren. Met de inloop beogen wij sociaal isolement bij bezoekers (GGZ-doelgroep) te voorkomen en het maatschappelijk verkeer te bevorderen. Tijdens de inloop staat ontmoeting centraal, daarnaast kunnen bezoekers desgewenst deelnemen aan de activiteiten die er georganiseerd worden.

De GGZ- doelgroep betreft mensen die veelal bekend zijn met (langdurige) psychische, psychiatrische of psychosociale problematiek. Een aantal van hen heeft moeite met het structureren van de dagelijkse bezigheden, bevinden zich in een sociaal isolement en hebben een laag zelfvertrouwen. Een groot deel van de bezoekers maakt naast de inloop ook gebruik van andere voorzieningen zoals de dagbesteding, ambulante begeleiding, begeleid zelfstandig wonen of beschermd wonen, behandeling, re-integratie, sociale werkplaats of vrijwilligerswerk.

Wilt u meer informatie over de GGZ inloop van het CMWW? Neemt u dan contact op met Nadine Geraets n.geraets@cmww.nl of Margret Peters m.peters@cmww.nl van het buurtwelzijnsteam Onderbanken of bel 088-4552590.

Wijksteunpunt
Het wijksteunpunt is een centrale plek in de wijk waar elke burger, jong en oud, met welke achtergrond dan ook, terecht kan. Het is een ontmoetingsplek voor inwoners die samen met professionals en vrijwilligers activiteiten op het gebied van welzijn, zorg - en dienstverlening voor alle doelgroepen ontwikkelen en uitvoeren. Burgers die betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving, die zich verantwoordelijk voelen voor wat er in de wijk gebeurt. Het wijksteunpunt geeft de buurt een positieve impuls, het is een middel om mensen de kans te geven mee te doen, uitdagingen aan te gaan en actief te blijven binnen de samenleving. De onderlinge betrokkenheid groeit en de leefbaarheid neemt toe.

Uitgangspunt is datgene wat inwoners uit de wijk wensen en nodig hebben. Uitgangspunt is uw verhaal. De inwoner staat centraal, u bent immers ervaringsdeskundige. De professionals en vrijwilligers van het CMWW hebben hierin een ondersteunende en faciliterende functie. Uiteindelijk bepaalt de wijk, oftewel de inwoners, zelf wat er in de wijk gebeurt. U bepaalt het uiterlijk en de functionaliteit van het wijksteunpunt. Daar wilt u toch deel van uitmaken?

Wat kan ik verwachten?
U kunt bij ons terecht met vragen, problemen en klachten over wonen, werk en welzijn. Vragen die bijvoorbeeld te maken hebben met uw gezin, het opvoeden van uw kinderen, uw relatie, financiële problemen, overlast in de wijk, al of niet door (wijk)bewoners en allerlei dagelijkse zaken waar u tegenaan loopt of die niet duidelijk zijn.

Onze professionals bieden een luisterend oor en kijken met u naar kansen en mogelijkheden om een oplossing te zoeken, door het samen te leren, samen te doen. Afhankelijk van uw situatie komen wij op huisbezoek. In sommige gevallen kunnen vrijwilligers een steuntje in de rug bieden en het kan ook voorkomen dat u doorverwezen wordt. Uiteindelijk bent u degene die de regie in handen heeft.

Heeft u vragen over trainingen en groepen, jeugd - en jongerenwerk, activiteiten in de jeugdhonken en het zomervakantiewerk dan bent u bij ons ook op de juiste plek. Of u maakt een praatje met één van onze jongerenwerkers die regelmatig in uw wijk aanwezig zijn.

Bij elk wijksteunpunt kunt u informatie krijgen over de vele activiteiten en diensten die door bewoners, vrijwilligers en medewerkers van het CMWW georganiseerd worden. Naast culturele en ontspannende activiteiten zijn er verschillende sportgroepen en kunt u de maaltijd aan huis gebracht krijgen of juist in een gezellige ambiance bij ons komen eten. Jaarlijks worden er evenementen georganiseerd voor jong en oud. Ook heeft het CMWW vervoersdiensten waar u misschien gebruik van kunt maken.

De rode draad van deze activiteiten is ontmoeting. Elke activiteit is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nieuwe vrienden te maken, ervaringen te delen en nieuwe ideeën op te doen.

Op elke locatie zijn folders en brochures af te halen zodat u thuis de informatie nog eens rustig kunt doorlezen.

Wilt u vrijwilliger worden of meer informatie over vrijwilligerswerk bij het CMWW, loop dan ook gerust een keertje binnen.

U bent ook van harte welkom als u een idee of suggestie heeft. Wilt u een steentje bijdragen uw wijk te versterken? Wilt u een ander helpen met iets waar u goed in bent of door er gewoon te zijn? Of heeft u een idee om een activiteit op te zetten?

Wij horen het graag van u!

Activiteiten
In het wijksteunpunt Onderbanken bent u van harte welkom. Of het is om alleen een kopje koffie te drinken, of om gezellig mee te doen aan één van onze activiteiten. In onderstaand overzicht kunt u zien wat er allemaal te doen is. Zit er voor u niets bij, maar heeft u een goed idee voor een nieuwe activiteit? Laat het ons weten, wij kijken samen met u of uw activiteit gestart kan worden.

Wilt u meer informatie? Neem dan even contact met ons of loop een keer binnen bij Wijksteunpunt Onderbanken:
stip-onderbanken@cmww.nl / 088-4552590

Activiteiten

Wijksteunpunt Onderbanken
Belbus (Onderbanken.) - Ma t/m vrij 08.45-16.30 uur telefonisch bereikbaar - Harry Meuleners - 088-4552591

Crisisdienst Jeugdhulp - Maandag tot en met vrijdag 8.30-17.00 uur - Ralf Stoffels - 06-52855905

Gymnastiek Schinveld - Vrijdag 10:30-11:15 uur (FaSiLa) - Mevr. Pepels - 088-4552591

Handenarbeid Schinveld - Donderdag 14:00-16:00 uur (Huiskamer) A ge Water - Els Wevers - 045-5251591

Handenarbeid Jabeek - Maandag 14:00-16:00 uur (Jabeek) - Finie Hendriks - 046-4421800

Informatie &Advies spreekuur - Maandag en Donderdag van 13.30-16.30 uur A Ge Water - Martin Voncken - 088-4552590

Kaarten - Dinsdag en vrijdag 13:00-16:30 uur huiskamer A Ge Water - Harry Meuleners - 088-4552591

Dagopvang Gezellig Onger Os - Maandag 10.00 -16.00 uur Huiskamer A Ge Water - Moon Hendrix - 06-52887776

Landgraaf bus - Ma t/m vrij 9.00-16.30 telefonisch bereikbaar - Chantalle Straat - 088-4552591

Maatschappelijk Werk / SHV - Dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.00 uur - Claudia Stevens - 06-52680198

Maatschappelijk Werk / CJG - Maandag, woensdag, donderdag 09.00 -17.00 uur - Sandra Kuijpers - 06-21956256

Maaltijdservice - Tafeltje dek je van Brunssum voorziet ook in maaltijd behoefte in Onderbanken. Op werkdagen bereikbaar van 09.00 -12.00 uur. - Ans van Enthoven - 088-4552545 / 06-54103211

Ouderenadviseur - Dinsdag van 12.00-16.30 uur en Woensdag en donderdag van 09.30 - 16.30 uur. - Margret Peters - 06-52887558

Personenalarmering - Ma t/m vrij 08.45-16.30 uur telefonisch bereikbaar - Harry Meuleners - 088-4554591

Preventieve huisbezoeken - Dinsdag van 12.00-16.30 uur en Woensdag en donderdag van 09.30 - 16.30 uur. - Margret Peters - 06-52887558

Rouwbegeleiding - Dinsdag van 12.00-16.30 uur en Woensdag en donderdag van 09.30 - 16.30 uur. - Margret Peters - 06-52887558

Samen voor elkaar - maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 uur - Frits Hartgerink - 06-54103228

Schuldhulpverlening - Woensdag 11:00- 17:00 uur - Nadine Geraets - 06-54103233

Schuldhulpverlening - Maandag 13.30-16.30 uur - Martin Voncken (vrijwilliger) - 088-4552590

Statushouders I&A spreekuur op afspraak - op afspraak woensdag van 13.00 - 17.00 uur - Henk Hermssen - 088-4552590

Vrijwillige ouderenadviseur (VOA) - Maandag en donderdag 11.00 – 14.00 uur - Liesbeth Duteweerd - 06-22590520

Vrijwilligerscentrale Onderbanken - Let Op!! Locatie is nu Zorgcentrum Aan de Bleek, A ge Water 1 Dinsdag 13.30 – 16.00 uur mail naar: vrijwilligerscentraleond@cmww.nl - Moon Hendrix - 06-52887776

Yoga - Dinsdag 09:00-11:30 en vrijdag 09:30-10:30 - Lon Geers / Sanne Creusen bereikbaar via Harry Meuleners - 088-4552591

Gymnastiek Jabeek - Dinsdag 14.45 uur tot 15.30 uur (Ontmoetingscentrum Jabeek) - Hetty van Harwegen - 088-4552591

Inloop GGZ - Dinsdag van 13.00 - 16.30 uur, donderdag van 10.00 - 13.30 uur huiskamer A Ge water - Margret Peters - 06-52887558

Jeugd en Jongerenwerk Onderbanken - maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur - Mirte Pieper - 06-57261986

Jeugd en jongeren activiteit Merkelbeek - 1 keer per maand wordt een activiteit georganiseerd voor kinderen uit Merkelbeek. - Mirte Pieper - 088-4552590

Taalkids - Op woensdag tussen 12.00 - 13.15 wordt samen met de bibliotheek Onderbanken een bijeenkomst voor kinderen georganiseerd. - Mirte Pieper - 088-4552590

Cliëntondersteuning Onderbanken - Cliëntondersteuning is het onafhankelijk ondersteunen van inwoners van gemeente Onderbanken. Zie de website, https://cmww.nl/mijn-wijk/link/234/clientondersteuning-onderbanken - Maaike Krotwaar en Claudia Stevens - 088-4552590

Jeugdhonk Onderbanken Jabeek
jeugd en jongeren werk Jabeek - Iedere Vrijdag van 19.00 -22.00 uur - Mirte Pieper - 088-4552590

Jeugdhonk Onderbanken Basement
Taallessen inburgering Arcus college - Maandag 10.45 - 16.00 uur Woensdag 09.00 -12.00 uur Vrijdag 19.00 - 22.00 uur - -

Passend Onderwijs Onderbanken - Dinsdag en donderdag van 13.00 -15.00 uur - Frits Hartgerink - 088-4552590

Jeugd en jongeren activiteiten - Dinsdag 15.00 - 21.00 uur. JJW Woensdag 13.00 - 17.00 uur Basement Active Donderdag 15.00 - 21.00 uur JJW - Frits Hartgerink - 088-4552590

Peuterspeelzalen

Peuteropvang De Kruimeldoos
Kloosterlaan 7C, 6451 EN Schinveld
Peuteropvangdekruimeldoos@cmww.nl
088-4552576
Hoofdleidster : Cis Theunissen

Peuteropvang 't Pieëpelke Bingelrade
Dorpstraat 110
peuteropvangbingelrade@cmww.nl
088-4552578
Hoofdleidster : Leidsters: Simone à Campo en Antoinette Drieman

Peuteropvang 't Pieëpelke Merkelbeek
Kerkstraat 5, 6447 BE Merkelbeek
peuteropvangmerkelbeek@cmww.nl
088-4552577
Hoofdleidster : Nicole Portz