Zwemschool Netty

Eindstraat 49
6451 AB
Schinveld
 • in een plezierige, veilige omgeving
 • actief, veilig, leerzaam maar vooral plezierig
 • vaardigheden op hun eigen tempo, niveau en mogelijkheden ontwikkelen
 • met als resultaat een erkend diploma (s)
 • vaste gemotiveerde zweminstructeurs
 • vaste lestijden, 1 keer per week 1 uur
 • klik hier voor de tarieven
06-13152826
e-mail
website
Netty Nijssen

Bedrijfsinfo

Over Ons

Visie
We willen een plezierige, veilige omgeving creëren waar uw kind centraal staat.
Zwemles moet actief, veilig, leerzaam maar vooral plezierig zijn voor uw kind. Rust, regelmaat en discipline ofwel structuur vinden wij belangrijk.
We creëren een plezierige, veilige omgeving voor kinderen zodat zij in staat zijn hun vaardigheden op hun eigen tempo, niveau en mogelijkheden te ontwikkelen met als resultaat een erkend diploma (s).
Ons team staat garant voor een gezonde, leerzame maar vooral een plezierige tijd!
______________________________

Wat kunt u verwachten?

 • zwemles op maat, gericht op het individu. Ieder kind is ten slotte anders.
 • vaste gemotiveerde zweminstructeurs.
 • instructeurs altijd in het water.
 • laatste 10 minuten van de les kijken naar de vorderingen.
 • heldere communicatie naar ouders en kind.
 • vroege zelfredzaamheid van uw kind.
 • duidelijke opbouw en duur.
 • kindvriendelijke benadering.
 • vaste lestijden, 1 keer per week 1 uur.
   

Uitgangspunten leszwemmen

 • we merken dat kinderen steeds jonger...

Over Ons

Visie
We willen een plezierige, veilige omgeving creëren waar uw kind centraal staat.
Zwemles moet actief, veilig, leerzaam maar vooral plezierig zijn voor uw kind. Rust, regelmaat en discipline ofwel structuur vinden wij belangrijk.
We creëren een plezierige, veilige omgeving voor kinderen zodat zij in staat zijn hun vaardigheden op hun eigen tempo, niveau en mogelijkheden te ontwikkelen met als resultaat een erkend diploma (s).
Ons team staat garant voor een gezonde, leerzame maar vooral een plezierige tijd!
______________________________

Wat kunt u verwachten?

 • zwemles op maat, gericht op het individu. Ieder kind is ten slotte anders.
 • vaste gemotiveerde zweminstructeurs.
 • instructeurs altijd in het water.
 • laatste 10 minuten van de les kijken naar de vorderingen.
 • heldere communicatie naar ouders en kind.
 • vroege zelfredzaamheid van uw kind.
 • duidelijke opbouw en duur.
 • kindvriendelijke benadering.
 • vaste lestijden, 1 keer per week 1 uur.
   

Uitgangspunten leszwemmen

 • we merken dat kinderen steeds jonger op zwemles gaan. We passen onze lessen aan , aan de leef en denkwereld van uw kind. We maken tijdens de zwemlessen gebruik van speelse en uitdagende werkvormen.
 • tijdens de lessen staat uw kind centraal, niet de lesstof. Plezier, spelend en ontdekkend leren staan centraal. Dit leidt tot veel bewegingservaring, zelfvertrouwen en een veilige zwemomgeving. Op die manier creëren we een sfeer waarin uw kind op zijn / haar niveau en in zijn / haar eigen tempo leert zwemmen.
 • wij betrekken u nauw bij de vorderingen van uw kind, en kunnen op die manier tijdig verwachtingen bijstellen om eventuele teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.
 • we hanteren een vaste lesstructuur, waarbij veiligheid, rust, regelmaat en plezier voorop staan. Uw kind heeft namelijk behoefte aan vastigheid.
 • wij vinden dat de lesstof zoveel mogelijk moet uitnodigen tot veel bewegen.
 • kortom veel tijd in het water en niet op de kant.
 • we zullen al vroeg in het traject het ondiepe verlaten voor het diepe. Dit komt ten goede aan de zelfredzaamheid van het kind.
 • uw kind kan gebruik maken van extra lessen zodra geconstateerd wordt dat hij / zij achterblijft. Indien uw kind voorloopt op het gemiddelde niveau in de groep kan ervoor gekozen worden uw kind te laten doorstromen naar een groep die beter aansluit bij zijn / haar zwemniveau.

   

Plezier, vertrouwen en structuur

Plezier
Tijdens de zwemlessen staat het plezier van uw kind voorop. Onze instructeurs doen er alles aan om uw kind een plezierige, leerzame tijd te bezorgen.

Vertrouwen
Zwemschool Netty geeft u en uw kind vertrouwen in : de organisatie, de accommodaties, het ondiepe en diepe water, de groep en het eigen kunnen!

Structuur
We hanteren vaste uren waarop uw kind zwemt. Op deze vaste uren wordt les gegeven door dezelfde instructeurs.
Per groep geven wij les met 2 instructeurs, dit zorgt ervoor dat ieder kind de optimale aandacht krijgt dat het verdiend.
______________________________

Doel
Het belangrijkste doel van de zwemles is om uw kind een kwalitatief goede zwemtechniek en verschillende daarbij horende vaardigheden bij te brengen, die voldoen aan de eindtermen van de betreffende erkende diploma's.
Onze instructeurs kijken ook naar de persoonlijke omstandigheden van uw kind zodat wij voor ieder kind maatwerk kunnen bieden.
Wij streven naar een kwalitatief hoge zwemles en een prettige plezierige sfeer tussen de instructeurs, u en uw kind.
Zwemschool Netty hecht er grote waarde aan om uw kind met plezier en vertrouwen watervrij en waterveilig te maken.

Waterveilig en watervrij
Het is belangrijk dat uw kind zich onder alle omstandigheden zich zelf kan redden in het water. Denk hierbij aan open water, binnenbaden en buitenzwembaden. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Deze verschillende typen wateren bieden uw kind veel uitdagingen. Denk hierbij aan glijbanen, springplanken, stroomversnellingen, wild water banen en golfslagbaden.

Zwemles kan zowel een vervolg zijn op sportief vlak als op maatschappelijk vlak:

 • wedstrijdzwemmen
 • reddingsbrigade
 • waterpolo
 • synchroonzwemmen
 • kanoën
 • politie / brandweer
 • leger
 • CIOS / lichamelijke opvoeding opleiding
 • obstacle runs

_______________________________

Algemene Informatie

 • als uw kind op de wachtlijst staat en aan de beurt is, krijgt u ruim van te voren bericht.
 • eerste zwemles: het is wenselijk dat u ruim voor aanvang van de les aanwezig bent.
 • neem het benodigde lesgeld mee. U wordt vooraf geïnformeerd over het te betalen bedrag.
 • bij de start krijgt u een kaartje. Deze kaart wordt iedere keer na betaling afgetekend, dit om misverstanden te voorkomen.
 • voor informatie kunt u ten allen tijden terecht bij de zweminstructeur. Maak kenbaar dat u de instructeur wilt spreken. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt buiten de lestijd om. Uitgangspunt is namelijk dat de lessen zo min mogelijk verstoord worden en ook de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang mag komen.

Detail info