Kidts Kinderopvang

Breinder 3-c
6365 CX
Schinnen
Sinds 2001
  • kinderdagopvang en kindontwikkeling
  • voor kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar
  • kleinschalige opvang
  • met een vaste pedagogisch medewerker
  • veel aandacht aan het ontdekken en verleggen van grenzen door het kind
  • en aan de ontplooing van het zelfvertrouwen
06-57591146
e-mail
website
Anouk Uittenhout

Bedrijfsinfo

Na in 2001 te zijn gestart met een kinderdagverblijf met twaalf kindplaatsen is Kidts Kinderopvang uitgegroeid tot een serieuze aanbieder van professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar met drie kinderdagverblijven en zes buitenschoolse opvanglocaties. Kidts beschikt in totaal over 200 kindplaatsen.

Kidts staat voor professionele, eigentijdse opvang. Ons uitgangspunt is een warme, veilige plek creëren waar kinderen zich thuis voelen. Individuele aandacht en flexibiliteit voor zowel kind als ouder staan bij ons altijd voorop. Onze achterliggende gedachte is: Kidts, waar kids zich kits voelen.

Kidts staat garant voor kleinschalige opvang. We hebben bewust gekozen voor kleine locaties verspreid over de regio in plaats van één groot gebouw te betrekken. Elke locatie heeft zijn eigen aanspreekpunt in de vorm van een vaste pedagogisch medewerker die verantwoordelijk is voor de betreffende locatie. Ouders en medewerkers weten daardoor precies tot wie ze zich moeten wenden bij vragen en opmerkingen.

Alle vestigingen van Kidts worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD en zijn uiteraard door de gemeente geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Verder is Kidts aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en bij De Branchevereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang.
_________________________________

Kidts heeft drie kinderdagverblijven, in Berg aan de Maas, in Schinnen en in Geleen Zuid.

Het kinderdagverblijf in Berg aan de Maas is gehuisvest in BS De Avonturijn en beschikt over een groep voor zestien kinderen. In Schinnen zijn er twee groepen, een groep voor zestien kinderen en een groep voor acht kinderen, en in Geleen-Zuid, op OBS De Duizendpoot is er een groep met plek voor 16 kinderen. Alle dagverblijven verzorgen opvang voor kinderen in de leeftijd van acht weken tot vier jaar, dit zijn zogenaamde verticale groepen.
We hebben bewust gekozen voor kleinschalige kinderdagverblijven, waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. Pedagogisch medewerkers kunnen zo een (h)echte band met elk kind opbouwen. Alle pedagogisch medewerkers hebben een afgeronde opleiding genoten, die aansluit bij het werken met kinderen.
Het kinderdagverblijf biedt meer dan opvang alleen. De dagen die het kind er doorbrengt, wordt het ook bijgestaan in de ontwikkeling. Wij besteden veel aandacht aan het ontdekken en verleggen van grenzen door het kind; aan de ontplooïing van het zelfvertrouwen en aan een plezierige omgang met andere kinderen. Dit doen we door een sfeer te creëren waarin het kind zich volledig op zijn/ haar gemak voelt. Door de duidelijke regelmaat van gezamenlijke activiteiten en individuele aandacht voelt uw kind zich snel thuis en weet het waar het aan toe is. Ook maken we gebruik van een zogenaamd kind-volgsysteem van Pravoo.
__________________________________

Detail info