Kinder- en Jongerencoach Marjo Kallen

Nieuwstraat 33
6333 AN
Schimmert
 • coaching van ouders met een kind of volwassen kind dat ontwikkelingsproblemen kent
 • een psychiatrische diagnose heeft
 • thuiszittende kinderen/ jeugdigen of volwassenen met SOLK klachten
 • kinderen met een levensbedreigende aandoening
 • ondersteuning van het opvoedingsperspectief en begeleiding van gezinsinteractie
 • ondersteuning bij rouw en verlies bij overlijden, echtscheiding, werk of gezondheid
 • SKJ geregistreerd.
 • begeleiding wordt vergoed na doorverwijzing, uit Jeugdwet en WMO.  
06-19950787
e-mail
website
Marjo Kallen

Bedrijfsinfo

"Positieve aandacht doet groeien!"
Een goede balans op het gebied van emoties en stress is van grote invloed op gedrag en prestaties op school, thuis en in de vrijetijd. Mijn coaching geeft een extra steuntje in de rug zodra dat nodig blijkt bij kinderen, jongeren en volwassenen met of zonder diagnose. Ik kan helpen bij structuur aanbieden, leren plannen en stress te hanteren. Hierbij is herhaling en trainen van nieuw gedrag van wezenlijk belang. Ook bied ik begeleiding voor jongeren en volwassenen bij loopbaanoriëntatie en studiekeuze.

Sinds 2019 ben ik gecertificeerd Opsteller voor Familie- en Organisatie Opstellingen.
Systemisch werken kan onderdeel uitmaken van mijn begeleiding.
________________________

Kinder- en Pubercoach

 • Stress herkennen en kunnen hanteren.
 • Leren structuren en plannen.
 • Weten hoe je leert.
 • Goed voor jezelf durven op te komen
 • Brugklastraining


Jongerencoach

 • Hulp bij loopbaanoriëntatie en studiekeuze
 • Op zoek naar kernkwaliteiten en competenties.
 • Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
 • Wat hindert mij om meer volledig mijn Eigenheid te kunnen leven?


Ervaring

 • 43 jaar werkzaam in basisonderwijs en VMBO
 • Systemisch werken met Familie- en Organisatie Opstellingen
 • Trainer sociale vaardigheden
 • Creatief hulpverlener
 • Positieve psychologie
 • Docent en mentor


Volwassenen

 • Werken met jongeren en volwassenen met SOLK klachten.
 • Werken met “Thuiszitters”
 • Ondersteunen naar Beschermd Wonen
 • Systemisch werken met Familie- en Organisatie Opstellingen

____________________________

Over mij
Passie, kennis en ervaring.
Mijn passie voor het begeleiden van kinderen en jongeren is ontstaan tijdens mijn opleiding aan de Pedagogische Academie in Maastricht.

Systemisch werken met Familie- en Organisatie Opstellingen

Na ruim dertig jaar basisonderwijs aan basisschool de Regenboog in Hoensbroek heb ik de afgelopen twaalf jaar gewerkt in het Vmbo, Stella Maris College Valkenburg. Daar heb ik ruime ervaring opgedaan als:
mentor, docent Loopbaanoriëntatie, docent Leren-Leren en als begeleider van rugzakleerlingen.
Daarnaast was ik contactpersoon voor het vervolgonderwijs (MBO-onderwijs/Entree-Voordeel) en
voor pleeghuiskinderen.

Naast mijn dagelijks werk in het Vmbo heb ik de volgende studies gevolgd:
- Positieve psychologie, bij See True.
- Grafische dossierstudie, bij Martine Delfos.
- Ambassador Mission Possible, bij BrandNewWay.
- Jeugdpsychiatrie, bij Giel Vaessen en Rob Verstegen.
- Creatief hulpverlener, bij Deltahuis Maastricht.
- Gecertificeerd trainer sociale vaardigheden, bij Ortho Consult.

Kortom, ik combineer passie met ervaring en kennis; de juiste cocktail voor het helpen van kinderen,
jongeren en hun ouders en volwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben.
_________________________

Diensten
Vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie help ik in de thuissituatie met het bewustmaken van de aanwezige kracht en competenties. Korte lijnen met andere hulpverleners, dus een intensieve samenwerking, is hierbij van groot belang.

Mijn doel is de eigen veerkracht te vergroten en door leren plannen en structureren, de vaak te
grote stress te reduceren. Aandacht voor een afwisselend dagritme met voldoende inspanning en
ontspanning krijgt dan ook veel aandacht.

* Mijn coaching wordt vergoed door de Gemeente via arrangementen Jeugd en WMO, na verwijzing
door huisarts en of schoolarts.

* Per januari 2019 werk ik samen met:
Centrum voor SOLK, Rijksweg Zuid 43, 6131 AL Sittard.
Columbusontdekjeplek, Stationsstraat 14, 6191BD, Beek.
Stichting Mensen Met Mogelijkheden, Engelenkampstraat 25, 6131JD, Sittard
_________________________

Klik hier voor reviews

Detail info