Peuteropvang Nuther Grut

Keelkampstraat 66
6361 XG
Nuth
Sinds 2019
 • al jarenlang een vertrouwde plek voor jonge kinderen
 • die zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen
 • gestimuleerd door professionele leiding en vrijwilligers
 • allerlei activiteiten in groepsverband
 • extra begeleiding als dat nodig is
 • in een veilige èn gezellige ruimte
06-43763744
e-mail
website

Bedrijfsinfo

Onze peuteropvang zijn al jarenlang een vertrouwde plek voor jonge kinderen die zich daar gedurende een paar uur per dag spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Ze worden daarbij gestimuleerd door professionele leiding en vrijwilligers. Doordat kinderen in groepsverband met elkaar omgaan, maken ze zich sociale vaardigheden eigen. Allerlei activiteiten worden in groepsverband gedaan waarbij de persoonlijke aandacht voor elk kind niet uit het oog wordt verloren. Spelen is ontdekken en leren.

Kiest u voor één van onze peuteropvang, dan weet u dat uw peuter:

 • professioneel wordt ondersteund en gestimuleerd in zijn ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden;
 • extra begeleiding krijgt als dat nodig is;
 • in een veilige èn gezellige ruimte verblijft;
 • structuur wordt geboden, door een vast dagprogramma;
 • zo optimaal mogelijk wordt voorbereid op de basisschool.


Plaatsing
Voordat u inschrijft kunt u met een van de medewerkers een afspraak maken om eens te komen kijken. Het ingevulde inschrijfformulier kunt u inleveren bij de peuteropvang.

Plaatsing gebeurt op basis van inschrijvingsdatum. Kinderen die het langst staan ingeschreven, worden in principe het eerst geplaatst. Er wordt voorrang verleend aan kinderen met een medische en/of sociale indicatie. Is plaatsing mogelijk conform uw aanvraag dan ontvangt u een plaatsingscontract, anders neemt een van de medewerkers contact met u op om een en ander af te stemmen.

Pedagogisch beleid
Alle kinderen zijn uniek. Wij willen graag dat elk kind zich prettig en veilig voelt. Het kind moet het gevoel hebben dat het geaccepteerd wordt. Het individu staat centraal. Daarom is het ook dat we per locatie een apart pedagogisch beleidsplan hebben opgesteld.

Om de twee leefwerelden van het kind (thuis en bij de opvang) op elkaar aan te laten sluiten is het belangrijk dat ouders en medewerkers informatie uitwisselen. Alleen als ouders weten wat er die dag is gebeurd en onze medewerkers de voor het kind belangrijke gebeurtenissen of omstandigheden uit de thuissituatie kennen, kan er sprake zijn van gedeelde opvoeding.

Er wordt ruimte aan kinderen gegeven om vrij te spelen. Daar waar nodig worden er grenzen gesteld of worden de kinderen in bescherming genomen. Er wordt weleens gesproken over het feit dat de ruimte de derde pedagoog is. Wij kunnen ons hierin vinden en zijn dan ook bewust bezig met de ruimte en de materialen in de ruimte. De ruimte moet rust en veiligheid maar daarnaast ook uitdaging en prikkeling bieden.

Het overbrengen van waarden en normen speelt in de opvoeding van de kinderen voortdurend een rol. Er wordt met de ouders besproken hoe wij in de praktijk omgaan met verschillen in waarden en normen. Andere ideeën over opvoeding moeten bespreekbaar zijn en onze medewerkers en ouders kunnen zo leren met de verschillen om te gaan en oog te hebben voor overeenkomsten.

Missie &Visie
De missie en visie van onze organisatie wordt gekenmerkt door de volgende kernwaarden:

 • vertrouwen
 • respect voor elkaar
 • ruimte voor ontplooiing
 • reflectie op wat er gedaan wordt
 • flexibel en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • streven naar het beste resultaat

Openingstijden

Wij zijn open van 8.30-12.30 uur
Gesloten in alle schoolvakanties