uniQum talentbegeleiding

Breyenrode 24
6365 CS
Schinnen
Sinds 2017
  • begeleiden/ondersteunen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde kinderen
  • en waar jonge talentvolle kinderen bij elkaar kunnen komen op de kleuterochtenden
  • spelenderwijs krijgen ze de uitdaging die ze graag willen en nodig hebben
  • ook aandacht voor faalangst en executieve functies
  • we beginnen altijd met een, uiteraard gratis, intake / welkomstgesprek
  • vervolgens wordt een stappenplan opgesteld
06-18880446
e-mail
website
Loes Kaarsgaren

Bedrijfsinfo

Welkom bij Uniqum-Talentbegeleding
Uniqum-Talentbegeleiding is gespecialiseerd in het begeleiden/ondersteunen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde kinderen. Maar ook is Uniqum-Talentbegeleiding een plek waar jonge talentvolle kinderen bij elkaar kunnen komen op de kleuterochtenden.

PROGRAMMA'S
Uniqum Talentbegeleiding organiseert al een tijdje met success kleuter ochtenden. De groep is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Hier kunnen ze samen zijn en spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Spelenderwijs krijgen ze de uitdaging die ze graag willen en nodig hebben. Ook wordt er tijdens deze ochtendend spelenderwijs gewerkt aan faalangst en aan de executieve functies.

MISSIE
Onze missie is, om er voor te zorgen dat (hoog)begaafde kinderen de aandacht en begeleiding krijgen die ze verdienen.
In het hedendaagse onderwijs is er steeds meer aandacht voor (hoog) begaafde kinderen. Echter met alleen wat extra (goedbedoelde) opdrachten op school zijn ze er nog niet. Om kinderen gemotiveerd en enthousiast te houden, maar ook om te zorgen dat ze lekker in hun vel zitten hebben zij, maar ook de ouders en begeleiders, handvatten nodig. Onze missie om U en de kinderen te begeleiden en ze de benodigde handvatten en tips te geven.
_______________________________

MISDIAGNOSE
Is je kind druk, kan het moeilijk de aandacht er bij houden, heeft het geen aansluiting met de omgeving, is het (over)vermoeid of last van spontane woede uitbarstingen?

Dan is de kans groot dat je bent gewezen op bijv. ADHD/ADD, Autisme of zelfs een gedragsstoornis. Misschien zag je, toen je de omschrijving daarvan las, veel overeenkomsten met je kind, maar miste er toch nog iets.

ADHD, ADD, Autisme, PDD NOS zijn diagnoses die in onze samenleving steeds meer aandacht krijgen. En dat is ook wel te verklaren aangezien het aantal diagnoses de afgelopen jaren rap is toegenomen. De symptomen die bij deze diagnoses horen, vertonen echter veel overeenkomsten met de kenmerken van hoogbegaafden die in een niet-passende omgeving moeten functioneren. Veel hoogbegaafde kinderen en volwassenen krijgen daarom onterecht één of meerdere diagnoses toegewezen.

LEREN LEREN
Leren kun je leren. Wanneer kinderen onvoldoende uitgedaagd worden door het lesprogramma op de (basis)school, zullen ze geen studievaardigheden ontwikkelen: ze hoeven zich nooit in te zetten om zich de lesstof eigen te maken. In,bijvoorbeeld, het Voortgezet Onderwijs kan dit problemen opleveren: opeens moeten ze wel huiswerk maken en lesstof oefenen voor een proefwerk.
_____________________________

WERKWIJZE
We beginnen altijd met een, uiteraard gratis, intake / welkomstgesprek waarbij we onder het genot van een kop koffie samen gaan bekijken waar jullie kind tegenaan loopt.
Vervolgens zullen we dan gaan bekijken welke stappen er het beste gezet kunnen worden. Er zal een stappenplan opgesteld worden. Tijdens het traject zullen we regelmatig de voortgang bespreken.

KIDS
Ik begeleid kinderen 1 op 1. Dit doe ik aan de hand van een plan wat in samenwerking met de ouders/begeleiders opgesteld wordt. Uiteraard is het ook mogelijk dat ik contact opneem met school om te kijken wat daar eventueel veranderd kan worden of waar de knelpunten zitten. Voor de kleuters is er ook een kleutergroep op de donderdag- of vrijdagochtend, zie kleuterochtenden Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

SCHOLEN
Met een plusklas wordt bedoeld een groepje (hoog)begaafde leerlingen die regelmatig onder begeleiding bij elkaar komen om aan extra uitdagende taken te werken. Een plusklas heeft een aantal voordelen, zo blijven de leerlingen gemotivereerd om door te zetten, komen ze in contact met ontwikkelingsgelijken en is er ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen, maar ook de leerkracht zelf wordt ontlast met de extra taken.

Bij het opzetten van een plusklas komen natuurlijk een aantal vragen kijken, zoals oa:

- waarom een plusklas
- welke leerlingen nemen deel
- hoe communiceer je dit naar de leerlingen, teamleden en ouders
- inhoud van het programma
- etc.

Voor antwoord op al deze en nog meer vragen of om alle voordelen eens rustig te bespreken kunt u uiteraard vrijblijven contact opnemen.
______________________________

PEUTER/KLEUTERGROEP
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong verheugen zich er vaak op om eindelijk, na 2 jaar spelen en puzzeltjes maken op de peuterspeelzaal, echt naar school te kunnen.Want daar gaan ze eindelijk echt iets leren. Lezen, schrijven, rekenen.....
Maar als ze dan een paar keer naar school zijn geweest zijn ze teleurgesteld. " We leren helemaal geen lezen en schrijven en ook geen rekenen!"
In 2007 wees een praktijkonderzoek naar hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd uit dat er twee belangrijke spanningsmomenten door kinderen ervaren worden (Koenders, 2007). Het eerste moment is als de kinderen voor het eerst naar school gaan en het leren lezen uitblijft. Het tweede moment is bij de overgang naar groep drie en de daar aangeboden leerstof nu net datgene is wat de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong zich in de voorgaande jaren op eigen kracht eigen heeft gemaakt. Deze spanning uit zich door het ontwikkelen van lichamelijke klachten zoals buikpijn en bedplassen en door de ontwikkeling van divers probleemgedrag. Op lange termijn zal de kleuter ofwel kiezen voor overmatige aanpassing aan het groepsgemiddelde ofwel eerder ontstaan probleemgedrag verder ontwikkelen en wellicht ook externaliseren. In beide gevallen zal het kind een probleem gaan vormen voor de leerkracht. De begeleiding van een onderpresterende kleuter is een complexe aangelegenheid die veel tijd en energie kost. Net als in andere situaties is voorkomen dan ook beter dan genezen.

Daarom ben ik een groep voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong begonnen in Zuid Limburg. Hier komen ze samen met andere kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (maximaal 6 kinderen). Het samen zijn met ontwikkelingsgelijken is heel belangrijk. Ze zijn hier niet anders en merken dat er meer kinderen van hun leeftijd zijn die, bijvoorbeeld, al kunnen lezen en zullen dit daardoor eerder durven te laten zien. Ze merken dat er meer kinderen zijn die anders en sneller denken.

Maar ook peuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen als vastlopen. Thuis maken ze puzzels van misschien al 100 stukjes en op de psz hebben ze de puzzeltjes met nopjes. Ook hier zie je al snel dat kinderen zich gaan aanpassen en doen alsof ze moeite hebben met dit puzzeltje, omdat ze niet anders willen zijn dan de andere kinderen in de groep. Of ze kennen alle kleuren al en de andere kindjes in de groep hebben geen flauw idee waar het kind het over heeft. Ook de peuters kunnen bij mij terecht in de groep. In het begin zal dit een combinatiegroepje worden. Wanneer de groep zich uitbreid zal ik een peuter en kleutergroep beginnen.
Spelenderwijs krijgen ze de uitdaging die ze graag willen en nodig hebben.

Ik richt me o.a. op het ontwikkelen van een groei mindset.

Slimme kinderen vallen regelmatig op door hun vaardigheden en snelle of goede ontwikkeling. Hierdoor krijgen ze al snel een compliment zoals: “Wat knap van jou” en “Wat ben jij slim zeg”.

We weten inmiddels dat dit type complimenten het ontwikkelen van een vaste mindset in de hand kan werken. Kinderen met een vaste mindset gaan uitdagingen (soms) uit de weg. Want wat nu als het deze keer niet lukt? Ben je dan niet meer slim, of goed, of lief?
Complimenteren op inzet ( je best doen/hard werken/ oefenen) en strategie (handig aanpakken, goed nadenken) is van belang bij het ontwikkelen van een groei mindset te stimuleren.

Ook werk ik, d.m.v. onder andere spellen, aan faalangst en aan de executieve functies.

Executieve functies zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is.
______________________________

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Loes Kaarsgaren, samenwonend en moeder van 3 prachtige meisjes.

Na de middelbare school heb ik Sociaal Pedagogisch Werk gedaan en vervolgens Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Hier heb ik werkervaring opgedaan met o.a. autistische kinderen en jongeren.

Toen ons oudste dochtertje hoogbegaafd bleek te zijn en wij op zoek waren naar handvatten om beter met haar gedrag om te kunnen gaan, kwam ik erachter dat veel mensen, waaronder ook deskundigen, nog te weinig kennis hadden van hoogbegaafdheid. Dat was voor mij de reden om de opleiding zelfstandig talentbegeleider bij Novilo (post HBO) te gaan doen. Ik voelde mij enorm geroepen om hier iets mee te gaan doen.

Met 3 hoogbegaafde kinderen weet ik goed waar je in de opvoeding tegenaan loopt. Ook weet ik waar de kinderen tegenaan kunnen lopen.
Ik heb enorm veel zin om zo veel mogelijk kinderen en ouders hierbij te helpen.

Detail info