Arcus Zuid Projectontwikkeling

Dorpstraat 98
6438 JX
Oirsbeek
  • ontwikkelt vastgoed-projecten
  • in het bijzonder woningbouwprojecten en verblijfsrecreatieve projecten (vakantieparken)
  • de eindgebruiker en de marktsituatie staan hierbij continue centraal
  • rendabele en kwalitatief hoogwaardige projecten, daar staat Arcus Zuid voor
  • planontwikkeling - projectmanagement
  • marketing & verkoop - projectadvisering
046-4113290
e-mail
website
Guy Habets en Bart Mertens

Bedrijfsinfo

HOOGWAARDIGE EN MARKTGERICHTE VASTGOEDCONCEPTEN
waar de eindgebruiker zich letterlijk thuis voelt

Arcus Zuid Projectontwikkeling ontwikkelt vastgoed projecten. Wij richten ons in het bijzonder op woningbouwprojecten en verblijfsrecreatieve projecten (vakantieparken). De eindgebruiker en de marktsituatie staan hierbij continue centraal. Rendabele en kwalitatief hoogwaardige projecten, daar staat Arcus Zuid voor.

Ons team beschikt over een gedegen kennis van zaken en de benodigde management kwaliteiten. In het verleden opgebouwde ervaringen worden voortdurend omgezet in het optimaliseren van het ontwikkelproces en de kwaliteit in de projecten.
_______________________________

Planontwikkeling
De afdeling planontwikkeling werft nieuwe projecten en werkt deze uit van globaal idee tot concept plan. Het eindresultaat is een plan waarbij alle doelstellingen en uitgangspunten van het project binnen de vastgestelde budgetten gerealiseerd kunnen worden.

In het gehele traject wordt intensief overleg gevoerd met betrokken gemeente(s), de provincie en verschillende externe partijen. Diverse quickscans of volledige onderzoeken worden uitgevoerd om een goed en compleet beeld te krijgen van de bestaande situatie. Van luchtkwaliteit tot archeologie en van flora- en fauna tot bodem. Naast deze onderzoeken coördineert Arcus Zuid alle procedures rondom het bestemmingsplan. De economische uitvoerbaarheid van het plan wordt tijdens dit hele proces continue bewaakt.

Projectmanagement
Het projectmanagement houdt zich bezig met het uitwerken van de plannen tot op detailniveau, de coördinatie van de uitvoering en de nazorg van het project. Bij de uitwerking van de plannen wordt nauw samengewerkt met diverse externe adviseurs op het gebied van architectuur, civiele techniek, cultuurtechniek en andere voorkomende disciplines. Directe en frequente terugkoppeling met de betrokken overheden is in deze fase van groot belang.

In samenwerking met de externe adviseurs worden bestekken en werkomschrijvingen opgesteld die als basis dienen voor de contracten met bouwkundige, civieltechnische en cultuurtechnische aannemers. Tevens worden alle benodigde vergunningen aangevraagd die nodig zijn voor de start van de uitvoering. Na de contractvorming met de diverse aannemers verzorgd Arcus Zuid de coördinatie van de uitvoering. In samenwerking met toezichthouders wordt door middel van directievoering leiding gegeven aan het gehele bouwproces.

Het werk stopt echter niet bij voltooiing van de bouwwerkzaamheden. Arcus Zuid verleent de kopers op diverse manieren service en nazorg. Ondersteuning bij de oplevering, het coördineren en regelen van afspraken met de aannemer en het verzorgen van een garantieregeling behoren tot het dienstenpakket van Arcus Zuid.

Marketing &verkoop
In een vroeg stadium worden de plannen afgestemd op de vraag vanuit de markt. Naar mate de uitwerking vordert wordt deze marktvraag continue bewaakt en worden de plannen indien nodig bijgesteld aan recente ontwikkelingen. Met gedegen marketingplannen wordt het product op een optimale wijze in de markt gepositioneerd. Voordat gestart wordt met de verkoop heeft het plan daardoor al de nodige bekendheid verworven.

Aangezien geen enkel plan succesvol is zonder verkoop werkt Arcus Zuid samen met verschillende, zeer ervaren makelaars. In samenwerking met deze makelaars worden alle benodigde documenten voor de verkoop samengesteld. Tijdens de verkoopperiode is er continue afstemming en overleg met de afdeling Marketing.

Projectadvisering
Wilt u er zeker van zijn dat u project in goede handen is? Wij adviseren u graag.