Jadoen

Hoekerweg 34
6361 DV
Nuth
Sinds 2009
  • advies + organisatie + ontwerp
  • brede burgerkracht in wijkontwikkeling en herstructurering
  • procesleiding, workshops, participatie
  • voorzitterschap, inspiratie, expertmeetings, creativiteit
  • organisatiekracht, passie en maatwerk-excursies
  • volop aan het werk in Zuid Nederland
06-54338959
e-mail
website
Doenja Urlings

Bedrijfsinfo

Van harte welkom!
Jadoen werkt aan: herstructurering, burgerkracht, talentontwikkeling, communities, duurzaamheid, gebouw- en gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld in projecten over 'vergroenen' van onze leefomgeving of 'organiseren' van brede participatie. Om samen waarde te scheppen!

Jadoen staat open voor nieuwe management- of projectuitdagingen in de regio, zeker als dat maatschappelijk betrokken, pro-actieve 'wonen-, onderwijs-, zorg-, welzijn-' organisaties betreft.

En verder...
Jadoen organiseert bijeenkomsten over vergroening, participatie en gebiedsontwikkeling, is dagvoorzitter / moderator en geeft voorlichting 'over haar vak' op scholen.
Is actief als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningvereniging Nederweert, vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wonen Meerssen, lid van de klachtencommissie van Wonen Zuid en voorzitter van het Housing Beraad Westelijke Mijnstreek - Parkstad - Maastricht.

Tot slot zoekt Jadoen altijd samenwerking en brainstormt graag mee over projecten en andere innovaties in de regio Zuidelijk Limburg. Jadoen = Doenja Urlings en zegt:

Welkom in 'atelier Jadoen': kom naar Carbon6 in Heerlen.
_____________________________

Advies

Jadoen advies richt zich op:
Betrokken en enthousiaste advisering bij herstructurering, wijkvernieuwing, draagvlak- en participatieprocessen en samenwerking / zelforganisatie door eindgebruikers. Daarnaast biedt Jadoen interimwerkzaamheden, zoals 'het leiding geven aan herstructureringsprojecten'.

De advies en interim-werkzaamheden worden vooral bij gemeenten, corporaties, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties verricht. Jadoen ziet Zuid-Oost Nederland als haar belangrijkste werkgebied en is goed bekend met de gevolgen en kansen van krimp en vergrijzing voor kleinschalige landschapsinrichting, steden en dorpen. Jadoen heeft een groot actief netwerk van professionals en kent (of raakt snel thuis in) de locale gemeenschap, plaatselijke economie, streektaal en cultuur.

Jadoen kent de wereld van:

- het verdriet en de kansen van herstructurering, renovatie- of sloopprocessen
- het stimuleren van ontmoeting en identiteit / ziel in een gebouw, straat of buurt
- wijken en buurten en hun bewoners: leefbaarheid, trots, eigenheid
- nieuwbouw vanuit of met invloed van toekomstige bewoners (huurders + kopers)
- waarde via samenwerking / keten: draagvlak maatschappelijke voorzieningen.

Speciale aandacht heeft Jadoen voor processen die gaan over:
participatie - communiceren / samenwerken - (mee)ontwikkelen - beïnvloeden.

Jadoen wordt vaak ingeschakeld als:

- onafhankelijk voorzitter van een overleg, themadag, meeting, workshop
- klankbord projectleider / procesmanager om samenwerking te verbeteren
- programma-ontwikkelaar bij nieuw- / verbouw op creatieve, participerende wijze
- stimulator: creativiteit, kansen zien, maken en waarderen, kennis en kunde openen
- interim-manager van afdeling, team of bedrijfsonderdeel (m.n. bij corporaties)
- docent van een niet-stressvolle cursus over acquireren en netwerken
- begeleider stedelijk vernieuwingsspel (rollen / communicatie, via ex-werkgever).
-------------------------------------------

Organisatie

Jadoen organisatie biedt:
Jadoen organisatie ondersteunt en ontzorgt u graag bij het bedenken, organiseren en begeleiden van activiteiten van en voor burgers en professionals. Meestal hebben de activiteiten een creatieve link naar de inhoudelijke interesses van de groep deelnemers.
Ook meerdaagse studiereizen of activiteiten speciaal gericht op kinderen zijn mogelijk.

Daarnaast is Doenja Urlings een ervaren en toegankelijke manager van professionals in zowel commerciële als maatschappelijke organisaties. Via positieve aansturing van de mensen in een organisatie, boekt Jadoen gezamenlijke resultaten. Net even verder denken of anders werken betekent zichtbaar (eind-)verantwoordelijkheid dragen. Jadoen durft dat aan en wil de lijnen tussen strategie / visie en de werkelijkheid (doelen in de dagelijkse praktijk) versterken. Dat gebeurt via netwerken, innoveren, betrokkenheid, mensen confronteren en stevig verbinden.

Jadoen kadert het werkveld in: wonen-onderwijs-welzijn, herstructurering, wijkvernieuwing, brede talentontwikkeling, architectuur, wijkvoorzieningen, wijkeconomie, draagvlakpeiling, participatie, leefbaarheid, creativiteit, samenwerking en zelforganisatie door eindgebruikers.

Zoekt u naar invulling van een uitdagende toezichts-, bestuurs-, directie- of managementfunctie 'met (maatschappelijk relevante) inhoud en een mensgerichte aanpak'? Bel gerust!
---------------------------------------

Ontwerp

Jadoen ontwerp(t) ...
Om het hoofd leeg te krijgen en met regelmaat tastbare zaken te scheppen!

Onder de naam Jadoen ontwerp bedenkt en realiseert Doenja Urlings producten. Deze kenmerken zich door eenvoud, helderheid en kleur. Ze vormen een blikvanger in of bij uw woning of geven identiteit aan de buurt. Een indruk van het resultaat van haar werk krijgt u via onderstaande fotogalerij.

De producten ondersteunen meestal de advies- en organisatieprojecten van Jadoen. Soms worden ze op aanvraag gemaakt of zijn ze te koop. Afspraken over ontwerp, uitvoering, levering en prijs worden altijd gemaakt in nauw overleg. Een product op basis van een eigen ontwerp is ook mogelijk. Neemt u gerust contact op als u meer wil weten of uw eigen ideeën wil bespreken.

Omdat Jadoen in Carbon6 tussen een aantal andere creatieve ondernemers gehuisvest is, kan er naar aanleiding van uw vraag samenwerking ontstaan met collega's van XCBS, Schinkel 13 of de Popschool. We bieden bijvoorbeeld: fotografen, mural-artist, glaskunstenaar, airbrush meubelspuiter, kunstschilder, leerbewerker, meubelmakers, striptekenaar, beeldhouwer, computerdesigner, meubelstoffeerder, muzikanten, filmers, sieradenmaker, modevormgever.
___________________________

Missie en visie
HERGEBRUIK + BURGERKRACHT = DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING.
Jadoen biedt advies + organisatie + ontwerp.

Missie Jadoen:
Sámen mooie resultaten boeken, doelen bereiken, trots zijn. Voor en met eindgebruikers, collega's en beslissers. Met respect voor traditie en ieders professie. Goede ideeën (door-) ontwikkelen en vernieuwing realiseren. Oud en jong betrekken, stimuleren en ruimte geven.

Typerend:
Enthousiast, betrokken, creatief, gedreven, warm, mensgericht, energiek, ondernemend.
(Zuid) Limburg is voor Jadoen: wonen-(net)werken-(be)leven-(re)creëren-genieten-thuis.

Intellectueel interessant blijft:
De spanning tussen dorp en stad en de betrokkenheid en kracht van (gewone) mensen. De talenten van jonge kinderen en de innovaties die pas afgestudeerden initiëren. De ruimte die krimp biedt. Tijdelijkheid en hergebruik in brede zin. Omdenken. Tussen al die schaalniveaus en belangen een eigenheid zoeken. Veel verschillende partijen verbinden in strategie en praktijk.

Visie Jadoen:
Mensen, die zelfstandig of vanuit een organisatie, vanwege 'hun vak' of 'hun wonen' te maken krijgen met nabije maatschappelijke ontwikkelingen (zoals wijkvernieuwing), positief benaderen en (pro-) actief betrekken om eigen inbreng in en dierbaar draagvlak voor vernieuwing op te bouwen. Hen enthousiasmeren om trots op zichzelf, het team, de organisatie of de buurt te zijn.

Hoe?
Door een aanpak dichtbij mensen, door het stimuleren van samenwerking en het kweken van enthousiasme, door durven experimenteren, door 'eerst ja i.p.v. nee', zodat opdrachtgevers en eindgebruikers de projecten, organisatie of (vernieuwde) leefomgeving omarmen en als eigen 'dierbaar resultaat' beschouwen. Zodat de resultaten kwaliteit bieden, beklijven en voortleven.

Jadoen wil haar werk doen middenin de maatschappij en wil, waar dat kan, samen met netwerkpartners en betrokkenen, de creativiteit en kleurrijkheid stimuleren.

Detail info