PsychotherapiePraktijk Niederer

Kerkweg 133-c
6155 KM
Puth
Sinds 2000
  • balans door evenwicht
  • gevestigd in de huisartsenpraktijk
  • geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog
  • start altijd met een intake-onderzoek
046-2043525
e-mail
website
Kitty Niederer

Bedrijfsinfo

Soms lukt het niet problemen zelf op te lossen. De meeste mensen hebben wel eens een periode dat ze ergens mee zitten of psychische problemen hebben. Wanneer het niet lukt om de problemen zelf op te lossen, of wanneer de klachten of problemen aanhouden, is het goed professionele hulp te zoeken. Problemen waarvoor mensen in behandeling kunnen komen zijn:

- angsten, fobieën en dwang, paniekstoornis
- depressie
- stress en faalangst
- werk- en studieproblemen
- lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak is gevonden
- sexueel geweldservaringen/sexueel misbruik
- eetproblemen
- traumatische ervaringen
- rouwverwerking
- relatieproblemen
- persoonlijkheidsproblematiek
- problemen in de omgang met andere mensen.

Ik ben afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Maastricht als Gezondheidswetenschapper, afstudeerrichting Geestelijke Gezondheidkunde (GGK). Daarna ben ik de psychotherapieopleiding gaan volgen.
Na mijn afstuderen heb ik gedurende 10 jaar bij de RIAGG Sittard en de RIAGG Midden-Limburg gewerkt bij de afdeling Sociale Psychiatrie. Daarna heb ik bij de RIAGG te Heerlen gewerkt bij de afdeling psychotherapie. In deze periode heb ik ook gewerkt binnen het zorgprogramma Sexueel Geweld, waar vrouwen met misbruik-ervaringen in het verleden, behandeld werden.

Vanaf 2000 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk, eerst 12 jaar in Neerbeek. Sinds 1-4-2012 ben ik gevestigd in de huisartsenpraktijk te Puth.

Mijn deskundigheid ligt vooral op het vlak van vrouwen met sexueel misbruik-ervaringen. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in trauma-behandelingen (EMDR) en heb ik ruime ervaring met stemmingsklachten, angstklachten, fobieën, onverklaarde lichamelijke klachten en persoonlijkheidsproblematiek. Bij een negatief zelfbeeld, vaak ontstaan door nare ervaringen in de jeugd, kan EMDR ook ingezet worden om het zelfbeeld te verbeteren.
Ik ben BIG geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, BIG geregistreerd psychotherapeut en BIG geregistreerd klinisch psycholoog en EMDR practitioner. Daarnaast ben ik mindfulness trainer.

De psychotherapeutische behandeling start altijd met een intake-onderzoek.

Tijdens dit intake-onderzoek zullen met u de klachten en/of problemen besproken worden, waarvoor u zich aangemeld heeft. Naast de duur en het verloop van de klachten wordt uw voorgeschiedenis in grote lijnen in kaart gebracht.

Na het intake-onderzoek wordt in onderling overleg besproken welke behandeling het best aansluit bij uw klachten/problemen.

Soms wordt het intake-onderzoek aangevuld met psychodiagnostisch onderzoek. Dit houdt in dat u een aantal vragenlijsten invult. Het psychodiagnostisch onderzoek kan een goede aanvulling betekenen op het intake-onderzoek en meer zicht geven op bijvoorbeeld uw persoonlijkheid.

Een sessie duurt ongeveer 50 minuten.

De praktijk is gevestigd in de huisartsenpraktijk te Puth.

Detail info