Kracht in Zorg

Raadhuisplein 7
6436 BW
Amstenrade
Sinds 2012
 • wij focussen op talenten en krachten in plaats van op zwaktes en beperkingen
 • om een zelfstandig leven op te bouwen
 • zowel op het gebied van jeugdzorg als voor WMO, WLZ en forensische zorg
 • gespecialiseerde zorg in hun eigen omgeving
 • met een zeer ervaren team
 • denken vanuit competenties en talenten
06-20431660
e-mail
website
Anke Willems

Bedrijfsinfo


Wij geloven in de kracht en competenties van elk mens en vinden dat iedereen een plek verdient in onze samenleving.

Onze Kracht
Kracht in Zorg is een jonge organisatie, opgericht in 2012, met een zeer ervaren team. Wij richten ons op jeugdigen, jongvolwassenen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, ex-justitiabelen, mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid; veelal cliënten die in reguliere trajecten niet geholpen kunnen worden. Dankzij intensieve begeleiding en zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen.

Denken vanuit competenties en talenten
Zorginstellingen gaan vaak uit van de beperkingen van mensen. Wij niet. Kracht in Zorg richt zich juist op hun krachten, vaardigheden, competenties, talenten en ambities. We denken in mogelijkheden, helpen de cliënten om hun kansen en talenten zo goed mogelijk te benutten. Door een goede relatie met hen op te bouwen, halen we het beste in ze naar boven. Zo kunnen onze cliënten op grond van eigen inzicht en ervaring keuzes maken, die daardoor leiden tot betere resultaten. Want ervaringsleer blijkt in de praktijk de beste sturing.

Breed dienstenpakket
Kracht in Zorg biedt cliënten met VG-, GGZ- of een gecombineerde problematiek gespecialiseerde zorg in hun eigen omgeving. We richten ons daarbij met name op de gebieden: wonen, werken, vrije tijd, financiën en gezin. Een greep uit ons dienstenpakket:

 • actieve en op maat gerichte vrijetijdsbesteding;
 • oplossingsgerichte individuele begeleiding;
 • dagbesteding voor jong volwassenen/volwassenen;
 • activerende begeleiding;
 • gezinsbegeleiding;
 • casemanagement;
 • begeleide omgangsregeling;
 • regie.


Sociale netwerken
Kracht in Zorg zet, samen met de cliënt, in op het opbouwen en verbeteren van de sociale netwerken rond de cliënt. Vanuit dat netwerk kunnen we vervolgens steun mobiliseren, zodat de cliënt zichzelf beter kan helpen. Dus zonder betaalde zorg.
_________________________________

Voor wie?
Kracht in Zorg richt zich op jeugdigen, jongvolwassenen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, ex-justitiabelen, mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid. Vaak gaat het om mensen die in reguliere trajecten niet op de juiste manier geholpen kunnen worden. Dankzij intensieve begeleiding en zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. We richten ons daarbij met name op vier werkgebieden: wonen, werken, vrije tijd en financiën.
________________________________

Wonen
Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening bestaat uit het begeleiden van cliënten bij zelfstandig wonen. Het gaat daarbij om ambulante hulp in hun eigen woning. Ons zorgpakket is bijzonder breed: van het aanleren van een dag- en nachtritme en het aanbrengen van structuur tot hulp bij boodschappen doen en koken. Als het nodig is, bieden we ook ondersteuning bij het zoeken van een woning. Ook beschermd wonen - inclusief verblijf en op individuele basis - behoort tot de mogelijkheden. Samen met de cliënt bekijken we welke hulp nodig en/of gewenst is, maar vooral ook wat hij of zij zelf kan. En dat is voor iedereen anders; maatwerk is dan ook ons uitgangspunt. Zo werken we samen stap voor stap naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie toe.
---------------------------------------------------------

Werken
Als het gaat om werk vervult Kracht in Zorg een spilfunctie. We ondersteunen cliënten die, bijvoorbeeld na een herkeuring, een baan moeten zoeken. Samen met hen onderhouden we contacten met UWV, gemeenten en andere organisaties. Waar nodig helpen we met het zoeken van een geschikte werkplek. Of dat nu een reguliere of beschermde werkplek is. Ook op de werkplek zelf kunnen we de nodige begeleiding bieden, onder meer als bemiddelaar tussen cliënt en werkgever.
-------------------------------------------------------

Vrije tijd
Zelfstandig wonen is natuurlijk mooi, maar hoe kom je op een zinvolle manier de dag door? Veel van onze cliënten leiden een eenzaam leven en vinden het moeilijk contacten te onderhouden. Kracht in Zorg kan daarbij helpen, door hulp te bieden bij het opbouwen en uitbreiden van het sociaal netwerk en letterlijk samen met hen de vrije tijd zinvol in te vullen. Bijvoorbeeld door een wandeling te maken met de cliënt, samen te koken of een keertje naar de bioscoop te gaan. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om begeleid te sporten. Daarmee halen we onze cliënten uit hen isolement. We bieden ze immers de mogelijkheid dingen te ondernemen die ze alleen niet snel zouden doen. Ook hiervoor geldt: we leveren uitsluitend maatwerk en kijken goed naar de wensen en behoeften van de individuele cliënt.
-------------------------------------------------------

Financiën
Verstandige financiële keuzes maken, de administratie op orde houden… voor veel van onze cliënten is dit geen eenvoudige taak. Kracht in Zorg biedt de broodnodige ondersteuning. In ieder geval niet door het beheren van de financiën, dat laten we liever over aan bijvoorbeeld de bewindvoerders. Wat we wel doen? We helpen met het invullen van papieren, het ordenen van de administratie, vormen de schakel tussen cliënt en bewindvoering en ondersteunen in de contacten met schuldhulpverleners en andere instanties. Het doel is daarbij steeds om financiële situatie van de cliënten zo goed mogelijk onder controle te krijgen én te houden. En ze, voor zover mogelijk, zelfstandig beslissingen daarover te laten nemen.
-------------------------------------------------------

Jeugd
Voor kind en jeugd van 0 tot 23 jaar staat Kracht in Zorg klaar met een individuele, vaak intensieve aanpak in de thuissituatie. Ons dienstenpakket varieert van ondersteuning bij Onder Toezichtstelling tot het organiseren van bezoekmomenten (Begeleide omgangsregeling) bij uithuisplaatsingen en toezicht houden tijdens die momenten. Jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie en een jeugdreclasseringsmaatregel krijgen opgelegd, helpen we om hun leven weer op de rails te krijgen. Ook helpen we jongeren om zelfstandig te gaan wonen. En natuurlijk verliezen we de ouders niet uit het oog. We staan hen bij met opvoedtips en helpen met het opbouwen en versterken van het netwerk rondom het gezin. Want door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, kom je tot een krachtig systeem dat het beste in de cliënt én de ouders naar boven haalt. Daarvoor werken we intensief samen met ketenpartners zoals Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering, Kind- en Jeugdpsychiatrie en andere jeugdzorg aanbieders.
_________________________________