Basisschool De Bolster

Keelkampstraat 66
6361 XG
Nuth
  • zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander, zorg goed voor je omgeving
  • zelfverantwoordelijk leren
045-5650101
e-mail
website
Frank Feron

Bedrijfsinfo

De onderwijskundige visie van Basisschool De Bolster is "Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander, zorg goed voor je omgeving". Wij vinden het welbevinden van elk kind erg belangrijk. Als een kind met plezier naar school komt, dan komen de talenten die elk kind heeft tot ontwikkeling.
De Bolster heeft een aantal kernthema's waarmee wij ons willen onderscheiden: gezondheid waarbij gezonde voeding en een sportieve aanpak met sport en bewegen belangrijk is. We maken gebruik van een voedingscoach die in álle klassen met smaaklessen aan de slag gaat. Verder vinden wij duurzaamheid ook een belangrijk thema. Aandacht voor onze aarde, hoe kunnen wij ons steentje hieraan bijdragen in relatie tot de klimaatverandering ? Verder zijn wij volop in ontwikkeling om kinderen meer bij de wereldoriënterende vorming te betrekken door theorie te verbinden naar de praktijk. Zelfverantwoordelijk leren maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.