Greenspot &Co

Thermiekstraat 21
6361 HB
Nuth
Sinds 2012
  • creatief in buitenspelen
  • ontwikkelt, ontwerpt, coördineert, beheert en realiseert natuurlijke speelplekken
  • ook actief op schoolpleinen, stadslandbouwprojectenen in natuurgebieden
  • sterk en actief in participatie en maatschappelijk ondernemen
  • werkt volgens het Design & Construct principe
  • het vrijspel staat voorop
045-5243007
e-mail
website
Remy Luijten

Bedrijfsinfo

Over Ons
In onze projecten staat het vrijspel voorop. Kinderen vinden het heerlijk om in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving te spelen. Het is goed voor hun ontwikkeling. Ze verkennen hun grenzen, trainen hun motoriek en alertheid én leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen. Vrijspelen draagt ook bij aan het ontwikkelen van hun sociale en communicatieve vaardigheden.

Samen met de opdrachtgever verkennen we de locatie en bekijken we fotocollages van gerealiseerde speelplekken. Aan de hand daarvan maken we keuzes en denken we na over een mogelijk ontwerp. Kinderen maken hiervoor tekeningen en bouwen maquettes. Bij het maken van de werkplanning bespreken we nadrukkelijk de rol van ouders en kinderen, met name in het gemeenschappelijk aanleggen en beheren van het speelterrein.
______________________________

Tegenwoordig groeien veel kinderen op in een verstedelijkte omgeving of zitten achter de computer. Kinderen komen te weinig buiten om lekker te spelen, terwijl spelen in de natuur onmisbaar is voor de ontwikkeling van kinderen. Het gevolg van te weinig buitenspelen is dat kinderen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en er gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Denkt u bijvoorbeeld aan diabetes en obesitas.

Greenspot &Co wil door het realiseren van natuurspeeltuinen een bijdrage leveren aan de motorisch, sociaal-emotionele en geestelijke creatieve ontwikkeling van kinderen. Tevens leveren wij hiermee een positieve bijdrage aan de preventieve markt in de zorg. Buitenspelen is hiermee onlosmakelijk verbonden. Het zet kinderen aan tot meer gevarieerd en creatief speelgedrag. Kinderen ontdekken hun eigen grenzen, trainen hun motoriek en alertheid, ontwikkelen hun sociale en communicatieve vaardigheden, leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen, vergoten hun creativiteit en spelen meer met elkaar samen. In onze projecten staat het vrijspel voorop.

Greenspot &Co werkt volgens het “Design &Construct” principe. Dit betekent dat we vanaf het eerste plan, projectontwikkeling, uitvoering en beheer bij het plan betrokken zijn.

Het ‘Design' gedeelte gebeurt bij u op locatie door middel van overlegmomenten, terreinopname, participantenoverleg etc., maar gebeurt ook op ons interne projectbureau. Daar worden onze plannen uitgewerkt en levend gemaakt.

Uit de gesprekken met de opdrachtgever wordt een lijst met wensen, ideeën en uitgangspunten opgesteld. De ontwerper gebruikt deze lijst voor het maken van het eerste ontwerp. Het ontwerp wordt besproken en daarna definitief gemaakt. Bij het definitieve ontwerp ontvangt de opdrachtgever naar wens een begroting een werkplanning en een offerte.

Het optimaal benutten van de creativiteit van de kinderen is de leidraad van het Design &Construct traject. Dit willen we bereiken door zo min mogelijk te denken aan starre speeltoestellen en juist gebruik te maken van gerecyclede producten en natuurlijke materialen.

Greenspot &Co coördineert de werkzaamheden en zorgt ervoor dat het ontwerp vakbekwaam wordt aangelegd. De context voor ons hierbij is “verantwoord maatschappelijk ondernemen”. Bij het maken van de werkplanning bespreken wij nadrukkelijk de rol van ouders en kinderen, met name in het gemeenschappelijk aanleggen en beheren van het speelterrein. Het concept biedt ruimte voor werken en leren en het inzetten van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Speciaal is het enthousiasmeren en begeleiden van allerlei groepen die deelnemen in onze projecten.
______________________________

Diensten
• Greenspot &Co ontwikkelt, ontwerpt, coördineert, beheert en realiseert natuurlijke speelplekken waarbij de creativiteit van buurtbewoners en kinderen optimaal, maar veilig benut wordt.

• Naast speelplekken is Greenspot &Co ook actief op schoolpleinen, stadslandbouwprojecten en in natuurgebieden: van recreatieve projecten tot ecologisch bos en natuurbeheer.

• Greenspot &Co is sterk en actief in participatie en maatschappelijk ondernemen. Door samenwerking en verbinding te genereren met eenieder die betrokken is bij natuur en het welzijn van kinderen vindt in Greenspot &Co de juiste partner.

• Greenspot &Co werkt volgens het Design &Construct principe, staat midden in de samenleving en is ervan overtuigd de mens en natuur te verbinden.