VITA-CON Consultancy

Wolfhagen 75
6365 BM
Schinnen
Sinds 2008
  • conceptontwikkeling
  • advies, ondernemers & overheden
  • regiobranding
  • benoemd tot counsellor European Spas Association en projectleider Sprinthills
  • productontwikkeling en toekomstige marktverbreding
  • nieuwe wellnessprojecten
06-10302120
046-4431322
e-mail
website
Marlies Sobczak-Boumans

Bedrijfsinfo

Conceptontwikkeling – Advies, ondernemers &overheden – Regiobranding
___________________________

Conceptontwikkeling
In opdracht van individuele ondernemers nieuwe concepten en planuitwerking in leisure sector.

Planontwikkeling en projectbegeleiding

Opdrachtgevers

– Apparthotel Bommeljé Domburg
– Badhotel Domburg
– Mezger Lodges
– Domburg
______________________________

Advies, ondernemers &overheden
De gewenste positionering met daaraan gekoppeld de aanwezige voorzieningen vormen de basis voor productontwikkeling en toekomstige marktverbreding. De kansen die een regio biedt worden als USP ingezet en daarmee optimaal benut.

Badstatus Domburg en Cadzand

Meerjarig ontwikkelingsproject in opdracht van, de gemeenten Veere en Sluis. Met als doel een eigentijdse en hoogwaardige vorm van toerisme te ontwikkelen dat een sterke bestemmingsimpuls geeft via nieuwe doelgroepen en jaarrond toerisme. Profilering op de internationale markt is een van de doelstellingen. De officiële internationale erkenning als Badplaats wordt als middel ingezet.

De activiteiten worden gecoördineerd en nieuwe verbindingen worden gelegd die leiden tot productinnovatie.
________________________________

Regiobranding

Ameland Resort:

nieuwe poort voor het Waddengebied met innovatieve faciliteiten die aansluiten bij de marktvraag van deze tijd. Gericht op versteviging van de internationale marktpositie. Opdrachtgever WestCord Hotel Group en Kontour Vastgoed BV

Sprinthills:
monitor/netwerk met als doel in Zuid-Limburg de toeristische bedrijvigheid te stimuleren door te innovaren, activiteiten te ontwikkelen en deze met elkaar te verbinden. Als projectleider wordt er samengewerkt met toonaangevende stakeholders en innovatieve ondernemers in de regio. Het project wordt o.m. gesteund door de Provincie Limburg, Rabobank Centraal Zuid-Limburg, De Open Universiteit en Hogeschool Zuyd.

Kansen voor Rivierenland: Have a beautyfruit day!
Marktkansen op het gebied van vitaliteit, wellness en toerisme. Opdrachtgever RBT Rivierenland.

Noordwijk
Noordwijk een gezonde energieke regio! De verbinding van sport en gezondheid, voeding en gezondheid en wellness.
_______________________________

Sprinthills
Toerisme is een van de krachtige motoren van Zuid-Limburg. Sprinthills is van start gegaan om business te ontwikkelen in de leisure-sector. Om uiteindelijk beter te kunnen renderen en potentiële gasten te verleiden om trouwe gasten te worden. Welkom ondernemers die kansen zien in de toekomst!

Innovatieve projecten
Gebleken is dat Vita-con Consultancy BV een gedegen compagnon en onafhankelijk adviseur is met ruime ervaring binnen de sector. Zeker waar het gaat om de ontwikkeling van nieuwe wellnessprojecten.

De werkzaamheden bestaan uit conceptontwikkeling, het opmaken van het businessplan, alsook de ruimtelijke indeling en inrichting. Van idee tot productontwikkeling, met als voorbeeld Z Life Cosmetics – lichaamsverzorging op basis van Zeeuwse ingrediënten. Van mosselscrub tot oestercrème.

Auteur studieboeken
Auteur vijf studieboeken gericht op de leisure sector
Laatste uitgave: Vitaliteit &Wellness: handboek voor de manager. Uitgave Garant Antwerpen.

In vijftien hoofdstukken worden de facetten van de bedrijfstak belicht. De professional krijgt een totaalbeeld van de omvang en de marktkansen in de sector.

Reisjournaliste
Regelmatig verschijnen er reisverhalen met wellness als bijzonder aandachtspunt. Publicaties zijn onder meer verschenen in de bladen Santé Magazine, VOC Lifestyle Magazine en Chapeau Magazine.Vitaliteit &Wellness, handboek voor de manager: Uitgeverij Garant Antwerpen

“Telkens weer een nieuwe wereld ontdekken“

Met grote regelmaat verschijnen publicaties en reisverhalen in toonaangevende magazines. Observeren en ervaring opdoen, dichtbij en veraf, daarvoor worden de reizen gebruikt die vanuit het veldwerk gemaakt kunnen worden.

Spreker tijdens nationale en internationale bijeenkomsten en congressen met als thema wellness vitaliteit en toerisme.